Gemeente Overijse

Kinderopvang

Heel wat ouders doen een beroep op kinderopvang wanneer ze gaan werken, solliciteren of een opleiding volgen.

 

In de gemeente Overijse zijn er verschillende mogelijkheden om de kinderen op te vangen. In principe staan alle kinderopvanginitiatieven onder toezicht van of zijn erkend door Kind en Gezin. Alleen de initiatieven onder toezicht kunnen een fiscaal attest afleveren (dat de ouder kan inbrengen bij de belastingsaangifte), ze worden op regelmatige basis gecontroleerd en ze voldoen aan een aantal kwaliteitseisen (vorming, verzekering, veiligheid). Kinderopvanginitiatieven die niet onder toezicht staan of erkend zijn door Kind en Gezin kunnen deze kwaliteitsgaranties en fiscaal kader niet bieden.

 

Kinderopvanginitiatieven in de gemeente Overijse kan je zoeken via de website van Kind en Gezin.

Contact