Gemeente Overijse

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost

Het brandweerlandschap werd vanaf 1 januari 2015 volledig hertekend. Net als bij de politie moeten de verschillende korpsen binnen een vooraf bepaalde zone samensmelten tot één grote brandweerdienst. In de toekomst vertrekt de hulp vanuit de brandweerpost die het snelste ter plaatse kan zijn. Overijse en zes andere brandweerkorpsen (Aarschot, Diest, Landen, Leuven, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen) vormen de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost.

 

Aan het hoofd van de zone Vlaams-Brabant Oost komt een zonecommandant die verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse leiding en de dienstverlening naar meer dan 500 000 inwoners.

Analoog aan de politie wordt de hulpverleningszone bestuurd door de Zoneraad. Deze raad is samengesteld uit de burgemeesters van de aangesloten gemeenten en de zonale coördinator van de brandweer. Het dagelijks bestuur van de zone berust bij het Zonecollege. Dit college is samengesteld uit een aantal burgemeesters afgevaardigd door de Zoneraad.