Gemeente Overijse

Navigatie

Aardrijkskunde

Overijse maakt deel uit van het Brabantse leemplateau. Het heuvelachtig karakter dankt de gemeente aan de Dijle en haar bijrivieren Voer, IJse en Lane, die tijdens de IJstijden vrij diepe valleien uitgroeven in het leemplateau. Vandaar dat het landschap een zeer afwisselend karakter heeft.


Reliëf

Het landschap wordt gevormd door een reeks heuvelruggen doorsneden door vrij diepe valleien. Jezus-Eik (hoogte 122 meter) en Maleizen liggen op zo'n heuvelrug, terwijl de andere woonkernen na scherpe afdalingen bereikt worden. Eizer ligt in het dal van de Nellebeek, een zijriviertje van de IJse. Deze woonkern wordt ingesloten door de Horenberg, het Zoniënwoud en de Ketelheide. Terlanen ligt in de vallei van de Lane, waar deze rivier de gemeente Overijse verlaat (hoogte 33 meter). De heuvelrug wordt "Terlanenveld" genoemd. Tombeek ligt eveneens aan de Lane en wordt omringd door de Venusberg en de Walenberg. Het centrum van Overijse strekt zich uit langs de IJse.


Waterlopen

De Lane en de IJse zijn bijrivieren van de Dijle. De IJse ontspringt in het Zoniënwoud en loopt door de hele Druivenstreek. De vallei is over de hele lengte rijk bezaaid met vijvers en waterplassen. De Lane ontspringt in ten zuiden van Waterloo en vormt over een zekere afstand de zuid-oostelijke grens van Overijse.

 

Het meer van Overijse-Genval zag er enkele generaties geleden nog heel anders uit dan nu. Het was een aaneenschakeling van vijvers en bronnen in de vallei van de Zilverbeek (een zijriviertje van de Lane), die de grens vormde tussen Overijse en Genval. De grens is uiteraard dezelfde gebleven, maar de vijvers zijn door graafwerken samengevoegd tot het huidige meer van 18 ha, dat nu voor tweederde op grondgebied Overijse ligt. De Zilverbeek werd rond het meer geleid en heeft zijn grensfunctie dus verloren.

Contact