Gemeente Overijse

Navigatie

Inzagerecht bestuursdocument

Wat?

Je mag vragen om documenten die de gemeente in zijn bezit heeft, in te kijken of er een afschrift van te krijgen. Je mag eveneens uitleg vragen over deze documenten. Een document van persoonlijke aard kan je enkel verkrijgen indien je kan aantonen dat je er belang bij hebt.
Je mag eveneens vragen om informatie die op jou betrekking heeft en die onjuist of onvolledig is, te laten verbeteren of aanvullen. Hiervoor leg je de nodige bewijsstukken voor.

Terug naar boven

Procedure

  • Aanvraag schriftelijk richten aan gemeente via formulier.
  • Binnen de vijftien dagen na registratie van de aanvraag door het bestuur moet het gemeentebestuur de vraag beantwoorden. Is dit niet het geval, dan kan de aanvrager klacht neerleggen bij de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Er zijn echter wel uitzonderingen. Een volledig overzicht van deze uitzonderingsgronden vind je terug in het decreet.

Enkele voorbeelden:

  • Informatie waarvan openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derden.
  • Informatie die door een derde vrijwillig en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld.
  • Het document is niet af of onvolledig.

Terug naar boven