Gemeente Overijse

Navigatie

Noodplan

Elke gemeente is verplicht om een algemeen nood- en interventieplan (ANIP) op te maken. Dit algemene plan dient als basis voor de verdere gedetailleerde uitwerking van de noodplanning, om in geval van een noodsituatie zo snel mogelijk te kunnen reageren. De gemeente is verplicht om een noodplanambtenaar aan te stellen, die belast is met de opmaak en de actualisatie van het ANIP. Het plan zorgt er mee voor dat in noodsituaties de hulpverlening op elkaar afgestemd wordt. Indien de gemeentelijke fase van het noodplan wordt afgekondigd, wordt er een gemeentelijk coördinatiecomité opgericht. Dit bestaat uit de burgemeester, vertegenwoordigers van brandweer, de medische discipline, politie, logistiek en communicatie, de noodplanambtenaar en vertegenwoordiger van de organisatie/bedrijf waar de noodsituatie zich voordoet.

 

Voor bepaalde evenementen en grotere manifestaties die een bijkomend risico inhouden wordt een Veiligheidsplan opgesteld.

Contact