Gemeente Overijse

Navigatie

Duurzaam productgebruik

We mogen in Vlaanderen dan wel de koploper zijn op vlak van sorteren en recycleren, het huidig verbruik van grondstoffen en hulpbronnen is onhoudbaar. Tegen 2050 zouden we drie keer meer grondstoffen nodig hebben, terwijl de draagkracht van de aarde beperkt is. Grondstoffen en materialen worden steeds schaarser en duurder. Nu reeds zijn we in Vlaanderen en Europa meer en meer afhankelijk van de import van heel wat belangrijke grondstoffen.

 

De manier waarop we met onze grondstoffen en producten omgaan zorgt voor ernstige problemen op vlak van leefmilieu en volksgezondheid, vanaf de ontginning van ertsen tot de verwerking van afval. De negatieve effecten van onze consumptie zijn daarenboven meestal niet hier, maar elders in de wereld te voelen. Om de welvaart van onze kinderen en van de mensen in ontwikkelingslanden te garanderen, is het cruciaal het verbruik van grondstoffen met een factor 10 te verminderen.

 

Toekomstige veranderingen in het Europees en Vlaams afvalbeleid zullen onvermijdelijk gevolgen hebben voor de steden en gemeenten. Daarom is het belangrijk dat wij als gemeente zelf een pro-actief duurzaam product- en afvalbeleid voeren. Duurzaam product- en afvalbeleid gaat om meer dan grondstoffen, milieukwaliteit, voeding, tuinonderhoud en afvalverwerking. Het is tevens een goede hefboom om de leefkwaliteit en sociale samenhang in onze gemeente aanzienlijk te verbeteren.

 

Als gemeente dienen we het goede voorbeeld te geven met een duurzaam aankoopbeleid, en een duurzaam beheer van de openbare ruimte. Zo kunnen we onze inwoners aanzetten om zelf duurzaam om te springen met grondstoffen en ruimte.

 

Hoe kan je zelf je steentje bijdragen:

 

  • voorkom zoveel mogelijk afval, voorkomen is de goedkoopste verwerking van afval;
  • koop voor je voeding seizoensproducten, liefst nog uit eigen streek;
  • gebruik FSC-hout (uit duurzaam geëxploiteerde bossen);
  • gebruik zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen;
  • gebruik geen sproeistoffen of andere bestrijdingsmiddelen in je tuin.

 

Milieukoopwijzer

 

Eén van de hinderpalen bij milieusparend aankopen is het gebrek aan concreet bruikbare productinformatie. Vaak word je om de oren geslagen met catalogi en groener-dan-groen aanbiedingen. Door de techniciteit van de discussie of een gebrek aan tijd is het vaak moeilijk om een juiste keuze te maken. De milieukoopwijzer is een helder, toegankelijk en onafhankelijk instrument dat een hulp kan zijn voor iedereen die milieuverantwoord wil aankopen.

 

 

Contact