Gemeente Overijse

Distels

Distels bestrijden

Distels zijn stekelige planten, die heel hardnekkig kunnen zijn. Ze verkiezen een voedselrijke groeiplaats. Bij een te lang gebruik van houtsnippers tussen de beplanting, steken distels vaak de kop op. Ook op plaatsen waar groenafval wordt 'gesluikstort' vormen distels één van de grote problemen. Dit vermijden is een goede manier om distels te voorkomen.

Er bestaat geen reglementering die het bestrijden van brandnetels of 'onkruid' verplicht. Uiteraard kan goed nabuurschap een argument zijn. Als jouw tuin vol onkruid en netels staat, kunnen de zaden overwaaien en gaan woekeren in de tuinen in de buurt.

 

Bestrijding was vroeger verplicht

In België zei de wet van 2 april 1971 over "de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen" (ook wel genoemd "wet op de plantenbescherming") dat iedere verantwoordelijke de bloei, de zaadvorming en het uitzaaien dient te beletten van vier "schadelijke" distelsoorten:

  • Akkerdistel (Cirsium arvense)
  • Speerdistel (Cirsium vulgare)
  • Kale jonker (Cirsium palustre)
  • Kruldistel (Carduus crispus)

De eigenaar, huurder of gebruiker van een terrein moet de bloei, de zaadvorming en uitzaaiing van deze distelsoorten verhinderen. Overtredingen werden door de politie vastgesteld en bij nalatigheid kunnen de distels door de gemeente en op kosten van de eigenaar verdelgd worden.

 

Voor elke soort een tactiek

  • Speerdistel, kruldistel en kale jonker zijn tweejarige planten. Na de kieming van de zaadjes wordt laag op de grond een stekelige rozet gevormd. Op die rozet vormen zich knoppen, maar de plant gaat het eerste jaar nog niet bloeien. Na de winter gaan de stengels groeien en gaat de plant bloeien met lange bloemstengels. Na de bloei vormt zich zaad, dat door de wind verspreid wordt. Wil je tweejarige distels inperken, dan volstaat het om de plant te maaien vlak voor de bloei. Op die manier put je de plant uit. Je kan uiteraard ook de rozetten uitsteken.
  • De akkerdistel is een doorlevende plant. Deze soort vermeerdert zich via uitlopers en bloeit zelfs op stengels van enkele centimeters hoog.Ongewenste akkerdistels maai je kort voor de bloei, als de bloemknoppen nog gesloten zijn, af (eind juni/begin juli). Te vroeg maaien heeft geen zin want dan vormt de plant nog een tweede keer bloemknoppen in augustus/september. Bovendien zijn de planten het zwakst voor en tijdens de bloei. Op dat moment zijn er weinig voedselreserves opgeslagen in de wortels. In augustus maai je het best nog eens een tweede maal en dan nog een keertje voor de winter. Zo nodig herhaal je dit het tweede en derde jaar. Dit intensieve maaibeheer is nodig om distels volledig weg te werken. Maai je te weinig, dan haal je de bloeiwijze wel weg, maar wordt de plant geprikkeld om zich vegetatief (via uitlopers) uit te breiden.Uitsteken van de rozetten is hier het meest aangewezen. Er snel bij zijn is de boodschap, anders is uitsteken onbegonnen werk.


Toezicht vandaag

De distelwet van 1971 is niet langer van kracht. Hierdoor zijn vaststellingen van overtreding en geldboetes op dit ogenblik onwettig.

Afhankelijk van plaatselijke situaties blijft het toch wenselijk om distels in toom te houden wanneer het gegrond is omwille van het goed nabuurschap, net zoals bij brandnetels of 'onkruid'. Op andere plaatsen kan men op basis van goed overleg en verstandhouding distels laten staan omwille van hun ecologische waarde en de biodiversiteit.


Opgelet!

In toepassing van het politiereglement kan de gemeente in het kader van  de netheid eigenaars nog steeds aanmanen om voetpad, berm en onbebouwde delen van hun eigendom in goede staat te houden, met inbegrip van verwijdering van distels. Netheid betekent voor Overijse meewerken aan een aangename leefomgeving.