Gemeente Overijse

Navigatie

Paddenoverzetactie

Elk voorjaar tussen half februari en midden april trekken amfibieën van hun overwinteringsplaats naar hun voortplantingsplaatsen. Deze trek komt pas op gang wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn. Dit is op zachte, regenachtige avonden, bij een temperatuur boven de 4°C en liefst boven de 7°C.

 

Het grootste gevaar voor een trekkende pad in ons dichtbevolkte Vlaanderen zijn wagens die snel rijden. Rij daarom Graag Traag (30 km/uur) waar aanduidingen zijn van de paddentrek, niet alleen voor de pad, maar ook voor vrijwilligers die de diertjes helpen oversteken!

Vermijd in die periode 's avonds bij voorkeur volgende wegen: Abstraat, Frans Verbeekstraat, Lindaal, Dreef, Hagaard, Kouterstraat, Kaalheide, Sparrenlaan, Vorststraat, Bergstraat, Lanestraat en Zwanenlaan. De padden hebben er dan even voorrang op de wagens.

 

Nog beter is natuurlijk om mee padden te helpen overzetten. Heel leuk met de kinderen! In Overijse worden nog op verschillende plaatsen amfibieën manueel over de weg gezet. Zo werden de voorbije jaren zo'n 5000 padden, kikkers en salamanders van een platte dood gered.

Heb jij ook zin om je in te zetten voor de amfibieën? Geef dan een seintje aan de lokale verantwoordelijke:

Contact