Gemeente Overijse

Navigatie

Toelage voorhuwelijkssparen of wettelijk samenwonen

Wat?

Inwoners van Overijse die aan voorhuwelijkssparen doen, ontvangen van de gemeente een premie.

Terug naar boven

Voorwaarden

  • gehuwd zijn of wettelijk samenwonend. Er mag geen verwantschap bestaan tussen de twee personen die bovenstaande wettelijke samenwoning hebben afgelegd.
  • minstens één jaar in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
  • de ouderdom van dertig jaar niet bereikt hebben
  • minstens drie jaar bij een erkende mutualiteit aangesloten zijn

Terug naar boven

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • attest van voorhuwelijkssparen

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

De premie bedraagt 40% van de toegekende intrest met een maximum van 62,00 EUR per persoon.

Terug naar boven

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit d.d. 27 november 2007

Terug naar boven

Contact