Gemeente Overijse

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen.

 

Het college van burgemeester en schepenen is samengesteld uit de burgemeester en zeven schepenen. Zij vergaderen in principe elke dinsdagochtend. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De gemeentesecretaris woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij en maakt de verslagen op.

 


Contact