Gemeente Overijse

Navigatie

Notariële inlichtingen

Wat?

Vastgoedinformatie of de zogenaamde notarisbrief bevat stedenbouwkundige en notariële informatie over een perceel of gebouw. Deze informatie is verplicht in volgende gevallen:

 

  • verkoop van een woning;
  • verhuur voor meer dan negen jaar;
  • vestigen van een erfpacht- en opstalrecht.

 

De notaris dient in zijn verkoopakte melding te maken van de vastgoedinformatie, die niet ouder mag zijn dan één jaar.

 

Ook voor het voeren van publiciteit voor verkoop of verhuring dienen kopers geïnformeerd te worden over de stedenbouwkundige bestemming en of er stedenbouwkundige vergunningen werden verleend.

 

De vastgoedinformatie bevat volgende documenten:

 

  • uittreksel plannenregister;
  • uittreksel vergunningenregister;
  • notariële info.

 

Vragen? 

Voor alle vragen omtrent stedenbouwkundige inlichtingen voor notarissen in het kader van verkoop van vastgoed: neem contact op via vastgoedinfo@overijse.be.

 

Voor alle andere vastgoedvragen dient u contact op te nemen via omgeving@overijse.be.

Terug naar boven

Procedure

1. Registratie (eenmalig)
Om een aanvraag in te dienen, dient u geregistreerd te zijn in ons systeem. De registratie gebeurt steeds op basis van een e-mailadres. U kan zich registreren als organisatie, aanvrager of natuurlijk persoon. Wilt u zich als aanvrager registreren, dan dient de organisatie waarvoor u werkt vooraf geregistreerd te zijn. De registratie zal binnen de vijf werkdagen verwerkt worden.

 

  • Registreer u als organisatie of bedrijf. Dit betekent dat het e-mailadres waarmee aanvragen ingediend worden gelijk is aan het bedrijfs-e-mailadres waarnaar de facturen verzonden worden. Onder één organisatie kunnen meerdere aanvragers geregistreerd worden. De uit te voeren betalingen worden gebundeld onder de organisatie via een weblink die uniek is voor uw organisatie.

  • Registreer u als lid van een organisatie of bedrijf. Dit betekent dat het e-mailadres waarmee u aanvragen indient, verschilt van het bedrijfs-e-mailadres waarnaar de facturen verzonden worden. De vastgoedinformatie die u aanvraagt, wordt verzonden naar het mailadres waarmee u de aanvraag doet.

  • Registreer u als natuurlijk persoon. Het mailadres van de aanvrager is hetzelfde als dit waarnaar de facturen verzonden worden.


2. Online aanvraag
Sinds 1 oktober 2019 dient u uw vastgoedinformatie online aan te vragen. Vooraleer u uw vastgoedinformatie aanvraagt, dient u uw organisatie en de aanvrager(s) eenmalig te registreren (zie boven).

 

3. Betaling
Na registratie van uw aanvraag krijgt u een betaallink voor online betaling toegestuurd. Deze link is uniek voor uw organisatie en bevat een overzicht van alle geregistreerde, nog te betalen aanvragen van uw organisatie. Onmiddellijk volgend op de betaling van een of meerdere aanvragen ontvangt uw organisatie voor deze betaling een digitale betalingsbevestiging en factuur op het bedrijfs-e-mailadres.

 

4. Vastgoedinformatie ontvangen 

U ontvangt de aangevraagde vastgoedinformatie zodra deze betaald én verwerkt is. De aanvraag wordt in behandeling genomen na de betaling.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Per aanvraag wordt een bedrag van 100 euro aangerekend. Aangrenzende kadastrale percelen en van eenzelfde eigenaar worden beschouwd als één aanvraag.

Terug naar boven

Contact