Gemeente Overijse

Zorgwonen

Wat?

Vele mensen willen wel de grootouders of de zieke broer of zus in huis opnemen, maar zijn gesteld op hun eigen privacy. Zo kwam de behoefte aan min of meer onafhankelijk functionerende woningonderdelen. Een deel van het gelijkvloers wordt klaar gemaakt voor de ouders, die een aparte woonkamer, keuken en toegangsdeur krijgen. En op den duur kan je je afvragen of er niet gewoon een appartement bij gemaakt wordt. En dat was een probleem (want niet vergunbaar) in sommige verkavelingen en zonevreemde woningen.

Terug naar boven

Voorwaarden

Om deze problemen op te lossen werd het zorgwonen in regelgeving vastgelegd. Men spreekt van zorgwonen als voldaan is aan al volgende voorwaarden:

 • in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd;
 • de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid;
 • de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning;
 • de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • hetzij ten hoogste twee ouderen van 65 jaar en ouder, in de zin van de gecoördineerde decreten van 18 december 1991 inzake voorzieningen voor ouderen;
  • hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven.
 • de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen.

Terug naar boven

Procedure

Formulier melden zorgwonen ingevuld bezorgen aan college van burgemeester en schepenen.

 

Meer info op www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Zorgwonen

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Gegevens van het goed.

Aanvraagdossier.

Terug naar boven

Regelgeving

Vlaamse Codex van Ruimtelijke Ordening.

Terug naar boven

Contact

 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw, grondbeleid en huisvesting

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag gesloten

  Meer openingsuren