Gemeente Overijse

Verkavelingswijziging

Wat?

Als verkavelingsvoorschriften bepaalde (bouw)werken of handelingen die je wilt uitvoeren onmogelijk maken, kan je een verkavelingswijziging aanvragen.
Je kan dan bijvoorbeeld een wijziging aanvragen voor de bestemming, bebouwbare oppervlakte, ….

Terug naar boven

Voorwaarden

Je moet eigenaar zijn van de betreffende gronden of de toestemming hebben van alle eigenaars om een wijziging te kunnen aanvragen.
Bij een verkavelingswijziging moet je ook:

 • ofwel de schriftelijke toestemming hebben van alle eigenaars van een lot in de verkaveling.
 • ofwel alle eigenaars (van wie je de toestemming niet kreeg) per aangetekend schrijven op de hoogte stellen.

Dit doe je in overleg met de ambtenaar als je de aanvraag samen met de bewijzen (handtekening en/of bewijzen aangetekende brieven) indient.
Hoe je daar mag bouwen verschilt naargelang de ligging in Overijse.
Vaak leggen specifieke voorschriften beperkingen op.
Informeer je dus altijd op voorhand bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Terug naar boven

Procedure

Stel je dossier samen.
De documenten (nota's, foto's, ...) breng je in viervoud binnen.
Breng ook vier (sets) plannen mee.
Soms zijn nog meer exemplaren van het dossier/de plannen nodig.
Dit is afhankelijk van de grootte en de impact van de aanvraag.

Kom hiervoor gerust langs, de medewerkers van de dienst Ruimtelijke Ordening helpen je graag met de dossiersamenstelling.

Bij het binnenbrengen van je dossier aan loket 2 krijg je een afgiftebewijs.
Je mag het dossier ook opsturen, maar doe dit wel aangetekend.
Je ontvangt het volledigheids- en ontvankelijkheidsbewijs, als alles in orde is.
Dit betekent dat de procedure loopt.
Samen met dit document krijg je ook de naam van je dossierverantwoordelijke, je dossiernummer en de dossierkosten meegedeeld.

Als het dossier niet in orde is, loopt de procedure niet.
De dienst Ruimtelijke Ordening contacteert je dan telefonisch of per brief.
Je komt best langs aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening om het probleem uit te klaren.

Wat gebeurt er als je dossier volledig en ontvankelijk is?

Er komt een openbaar onderzoek dat dertig dagen duurt.
Alle aanpalende eigenaars van de plaats van de werken krijgen een brief waarin staat wat er gaat gebeuren.
Je moet ook een geel affiche ophangen op de plaats van de werken.

De dossierverantwoordelijke vraagt, als het nodig is, advies bij de betrokken instanties.
Zij hebben dertig dagen de tijd om hun advies door te geven.

Na openbaar onderzoek en adviezen, wordt het dossier voorgelegd aan Ruimte Vlaanderen. Daar heeft men dertig dagen de tijd om het dossier te bestuderen.

Binnen 150 dagen vanaf de datum van volledig- en ontvankelijkheid neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.

Je ontvangt de beslissing via aangetekende zending.
De beslissing kan een vergunning zijn, met of zonder voorwaarden.
Je kan ook een weigering krijgen.
Je mag dan de werken geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren.
Ga je hiermee niet akkoord, kan je in beroep gaan bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en tegelijkertijd dient een afschrift van het beroep aan de gemeente bezorgd.
Om in beroep te gaan volg je exact de verplichte beroepsprocedure.

Procedure na vergunning

Wanneer je de verkavelingsvergunning krijgt, moet je dit nog dertig dagen bekendmaken door aan te plakken.
Hang hiervoor de vergunning op aan de plaats waarover het gaat.
Laat dit aan de dienst Ruimtelijke Ordening weten door het document "mededeling aanplakking bekendmaking", ook bij de vergunning gevoegd, ingevuld en ondertekend terug te bezorgen per post of door het af te geven aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening.

Een verkavelingsvergunning vervalt in bepaalde situaties.

Je kan gronden in een verkaveling pas verkopen nadat de notaris een verkavelingsakte heeft opgesteld.
Hiervoor vraagt de notaris een attest aan bij de gemeente.
De gemeente Overijse kan pas een gunstig attest afleveren als aan de (eventuele) voorwaarden uit de vergunning voldaan is of bewezen wordt dat hieraan voldaan zal worden.

 

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Om je een concreet pre-advies te kunnen geven, is er nood aan een aantal gegevens/documenten zoals:

 • het juiste adres, foto's van de omgeving en/of het gebouw.

Ook andere zaken zijn zeer nuttig, zoals:

 • plannen van de bestaande toestand van het gebouw;
 • een schetsvoorstel of voorontwerp van de afmetingen van het gebouw en/of de grondsimulatiebeelden.

Breng dus zoveel mogelijk van deze zaken mee bij je bezoek aan ons loket.

Terug naar boven

Regelgeving

Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

Terug naar boven

Contact

 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw, grondbeleid en huisvesting

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  08u00 tot 12u00

  Meer openingsuren