Gemeente Overijse

Grondafstand bij verkavelingen en nieuwbouw

Wat?

Indien de wegenis of het openbaar domein tot aan de rooilijn nog niet is overgenomen, wordt bij het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag voor een nieuwbouw of verkavelingsaanvraag, gratis grondafstand gevraagd.

Terug naar boven

Procedure

Wanneer alle nodige documenten in het bezit zijn van de dienst Openbare Werken/Infrastructuur wordt de akte van gratis grondafstand verleden door de burgemeester waarbij hij optreedt als instrumenterend notaris.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

  • Proces-verbaal van opmeting opgesteld door een┬álandmeter-expert waarop het gratis over te nemen deel van het perceel duidelijk vermeld staat.
  • Hypothecair getuigschrift waaruit blijkt dat het over te nemen deel van het perceel vrij en onbelast is.
  • Eigendomsattest.
  • Belofte van grondafstand.

Terug naar boven

Contact