Gemeente Overijse

Navigatie

Ruimtelijk structuurplan Overijse

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan waarin de overheid zijn ruimtelijk beleid uitstippelt voor de toekomst. Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt op drie niveaus, namelijk op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. De gemeente Overijse beschikt sinds 13 maart 2008 over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Hierin bepaalt de gemeente het kader voor het toekomstige ruimtelijk beleid. Het structuurplan verduidelijkt de grote lijnen van het beleid, de strategische keuzes en op welke wijze de gemeente zich wil positioneren in Vlaanderen.

 

 

Teksten:

Kaarten

Contact