Gemeente Overijse

Navigatie

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een BPA of Bijzonder Plan van Aanleg is een plan dat vroeger door de gemeente kon worden opgemaakt ter verfijning van de gewestplannen. De gemeente Overijse is steeds een gemeente geweest met een rijke planningstraditie en heeft dan ook heel wat verschillende BPA's opgemaakt.

In een eerste fase konden BPA's de gewestplannen slechts verfijnen, meer recente BPA's (ook wel de BPA's nieuwe stijl genoemd) konden het gewestplan, mits inachtname van een aantal voorwaarden, ook wijzigen.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) en na goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Overijse worden geen BPA's meer opgemaakt en worden deze vervangen door gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande BPA's blijven geldig tot ze vervangen worden door een gemeentelijk RUP.

Je kan de voor Overijse geldende BPA's inkijken op de Omgevingsdienst.


Contact