Gemeente Overijse

Stedenbouwkundige melding

Wat?

Bij 'kleine' (ver)bouwwerken, behalve aan de voorgevel, vervangt de stedenbouwkundige melding soms de stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning).
Het grote verschil met de bouwvergunning is dat je bij een melding vanaf de twintigste dag na het melden al kan starten met de werken.
Het dossier ziet er ongeveer hetzelfde uit als bij een bouwvergunning.
Of je al dan niet een melding mag indienen, is aan strikte regels onderworpen, informeer je dus altijd bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

De overheid voorziet een brochure.

Terug naar boven

Voorwaarden

Je kan een melding doen voor:

 • Interne werken die geen betrekking hebben op draagmuren.
 • Werken aan achtergevel of zijgevel waarbij de stabiliteit van het gebouw niet wijzigt.
 • Het voorzien van bijgebouwen aan het hoofdgebouw.
 • Tot maximaal 40 m² (bestaande vergunde uitbreidingen worden meegerekend).
 • Tot maximaal 4 meter hoogte.
 • In de zijtuin tot op 3 meter van de grens.
 • In achtertuin tot op 2 meter van de grens.
 • Tegen bestaande aanpalende gebouwen op de grens (niet hoger, niet dieper).

 

Let wel! Informeer je altijd eerst bij de dienst Ruimtelijke Ordening want:

 • Geldende verkavelingsvoorschriften of voorschriften van andere uitvoeringsplannen kunnen extra beperkingen opleggen.
 • Het pand mag niet zonevreemd liggen.

 

Wanneer de bouwwerken de stabiliteit van een bestaand gebouw wijzigen heb je een architect nodig.

 

Misschien heb je een vergunning nodig of ben je zelfs vrijgesteld van meldings- of vergunningsplicht.

Terug naar boven

Procedure

Je dient een melding in door je dossier in tweevoud af te geven aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening tegen afgiftebewijs of door je dossier aangetekend op te sturen naar de dienst Ruimtelijke Ordening.

Contacteer gerust de medewerkers van de dienst Ruimtelijke Ordening als je hierbij vragen/moeilijkheden hebt of kom even langs tijdens de openingsuren.

Binnen 20 dagen na de melding ontvang je een brief waarin staat of je melding juist was of niet.
Als de melding in orde is, mag je vanaf de 20e dag na de melding starten met de werken.
Als de melding niet correct is, mag je niet starten met de werken en kom je best langs aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening.

 

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Voor informatie aan de balie:

 • Enkele foto's en eventueel enkele plannetjes.
 • Een beperkte schets van wat je wilt doen.

Om een meldingsdossier in te dienen:

 • Om een melding in te dienen gebruik je het meldingsformulier en volg je de verplichte dossiersamenstelling.

De medewerkers van de dienst Ruimtelijke Ordening helpen je hierbij graag verder.
Een melding breng je in tweevoud binnen.

 

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Het bedrag dat je moet betalen kan voor elk dossier verschillen en is afhankelijk van de omvang van de werken.

Terug naar boven

Contact

 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw, grondbeleid en huisvesting

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag gesloten

  Meer openingsuren