Gemeente Overijse

Inzage dossier bevolking (mijn dossier)

Op de website 'Mijn dossier' kan je met behulp van de elektronische identiteitskaart je gegevens in het rijksregister raadplegen, zien wie de gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije 6 maanden (historiek consultatie) en een aantal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen (transacties).

 

Je kan er volgende attesten opvragen:

- Uittreksel uit de bevolkingsregister

- Attest van hoofdverblijfplaats

- Attest van hoofdverblijfplaats met historiek

- Attest van gezinssamenstelling

- Attest van leven

- Attest van Belgische nationaliteit

- Attest van het kiesregister

- Attest van wettelijke samenwoning

- Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk

- Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

Contact