Gemeente Overijse

Navigatie

Rioolaansluiting

Wat?

Indien er openbare riolering in je straat ligt, ben je verplicht je nieuwe woning hierop aan te sluiten.

Ook wanneer er een gescheiden stelsel in je straat wordt aangelegd, ben je verplicht je bestaande woning hierop gescheiden aan te sluiten.

Terug naar boven

Voorwaarden

Je moet in het bezit zijn van een keuringsattest van de privéwaterafvoer opgemaakt door een keurder van De Watergroep of door een onafhankelijke keurder.

Terug naar boven

Procedure

Je bezorgt het ingevulde formulier 'aanvraag rioolaansluiting' per mail of post samen met het keuringsattest van de privéwaterafvoer aan de dienst Publieke Ruimte.

Wanneer het college van burgemeester en schepenen akkoord gaat met de aansluiting word je hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en word je gevraagd het aansluitingsrecht en de gemeentetaks te betalen.

Wanneer de dienst Financiën je betaling ontvangen heeft, wordt je vergunning opgestuurd en mag je de aansluiting uitvoeren. Je moet aan de dienst Publieke Ruimte doorgeven wanneer de aansluiting zal gebeuren zodat een controle op de uitvoering mogelijk is.

Wanneer je voor de aansluiting in de openbare weg dient te werken, moet dit door een erkende aannemer wegeniswerken uitgevoerd worden.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Keuringsattest van de privéwaterafvoer.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

371,84 EUR aansluitingsrecht.

Terug naar boven

Contact