Gemeente Overijse

Navigatie

Rijbewijs

Wat?

Vanaf 2013 maken de nationale rijbewijzen in de Europese lidstaten plaats voor een uniform Europees model in de vorm van een bankkaart. Bij de dienst Bevolking kan je terecht voor de aanvraag/afhaling van je rijbewijs.

Terug naar boven

Voorwaarden

De personen die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente in het bevolkings-, het vreemdelingen- of het wachtregister en houder zijn van een in België afgegeven geldig identiteitsdocument richten zich tot hun gemeentebestuur voor de aanvraag van een rijbewijs.

 

Op vraag van de politie, bij controle, kan een omwisseling naar een nieuw bankkaart model vereist worden. Dit omdat de foto niet meer gelijkend is of het document te oud is of niet meer leesbaar.


Opgelet! Het rijbewijs wordt vernietigd indien het niet werd opgehaald binnen de negentig dagen na de aanvraag!


Opgelet! Vanaf 1 oktober 2017 is de wetgeving gewijzigd. Kandidaten die een voorlopig rijbewijs cat. B, met vrije begeleiding (niet met de rijschool) aanvragen vanaf 1 oktober, moeten bij de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs ook een begeleidersattest voorleggen, ondertekend door een erkende rijschool (volledig ondertekend en/of afgestempeld door een erkende rijschool of een erkend instructeur) Dit attest moet worden voorgelegd voor alle begeleiders. Kiezen de kandidaten dus voor 2 begeleiders, dan moeten er 2 begeleidersattesten voorgelegd worden. Dit begeleidersattest houdt in dat de begeleider een vorming heeft gevolgd. Het begeleidersattest blijft 10 jaar geldig. Dit wil zeggen dat de begeleider binnen de periode van 10 jaar meermaals begeleider kan zijn.

 

 

De kandidaat-bestuurders die vanaf 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs behaald hebben, moeten minstens 9 maanden houder zijn van een voorlopig rijbewijs, om tot het praktisch examen te worden toegelaten.
Terug naar boven

Procedure

Een rijbewijs (bankkaartmodel) kan je verkrijgen nadat je een theoretisch en praktisch examen hebt afgelegd.

De aanvraag en afhaling van je rijbewijs dient persoonlijk te gebeuren. Na maximum vijf werkdagen kan je het rijbewijs afhalen.

Wanneer je de houder van een oud model van rijbewijs bent en een recent model wil verkrijgen, vraag je dit bij de gemeentelijke dienst rijbewijzen.

De rijbewijzen in bankkaartmodel hebben een administratieve geldigheid van tien jaar.

 

Het rijbewijs Categorie AM (vereist indien je bromfiets klasse B wil besturen) vervangt categorie A3.

Er is hiervoor geen voorlopig rijbewijs meer nodig.

Om een rijbewijs voor categorie AM te bekomen, dien je:

 • een theoretisch examen af te leggen
 • 4 uur rijschool te volgen
 • met de rijschool praktijkexamen afleggen

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • Bij een eerste rijbewijs: het bewijs van het afgelegd praktisch examen
 • In voorkomend geval een rijgeschiktheidsattest groep 1 (bij een medische indicatie: ziekte of ongeval)
 • In voorkomend geval een rijgeschiktheidsattest groep 2 (voor buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs, voor bezoldigd vervoer)
 • In voorkomend geval bewijs van afgelegd herstelexamens
 • In voorkomend geval bewijs van verlies of diefstal afgehaald bij de politie
 • Eventueel een bewijs van basiskwalificatie/vakbekwaamheid (voor C-categorieën en D-categorieën vereist voor professioneel vervoer)
 • Eén pasfoto als je geen elektronische identiteitskaart bezit

 

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

25,00 EUR

Terug naar boven

Uitzonderingen

Het rijbewijs is gratis als je al een rijbewijs hebt gehad op basis van een rijgeschiktheidsattest groep 1 (vernieuwing rijbewijs om medische redenen).

Terug naar boven

Regelgeving

www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/wetgeving

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 (B.S. 29 juni 2017) tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B. wat betreft de hervorming van de rijopleiding.

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren

Documenten