Gemeente Overijse

Navigatie

Aankomstverklaring

Wat?

Een aankomstverklaring is een attest dat dient als bewijs dat betrokkene (niet EU) zich, na binnenkomst in een Schengenland, bij de gemeente waar hij gaat verblijven heeft aangemeld.

Terug naar boven

Voorwaarden

Kort verblijf (vakantie, familiebezoek, medische behandeling) dus niet langer dan drie maanden voor niet-visumplichtige onderdanen van niet-EU landen of tot de duur van het verblijf vermeld op het visum (meestal visum type C) voor visumplichtige onderdanen van niet-EU landen, als begindatum wordt de binnenkomststempel gebruikt.

Verblijf op een particulier adres.

In uitzonderlijke gevallen (overmacht, humanitaire redenen of zwaarwegende persoonlijke redenen) kan het verblijf voor een visumplichtige onderdaan verlengd worden door een nieuw visum aan te vragen. Deze aanvraag moet gestaafd worden met eventueel een medisch attest van een specialist, een paspoort dat nog drie maanden geldig is na de voorziene vertrekdatum, bewijs van beschikker voldoende bestaansmiddelen en een reisziektekostenverzekering voor de duur van het verblijf.

Wanneer de toestemming wordt gegeven kan het nieuwe visum afgehaald worden bij de
FOD Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat 27
Brussel

 

In uitzonderlijke gevallen (overmacht, humanitaire redenen of zwaarwegende persoonlijke redenen) kan het verblijf voor een niet-visumplichtige onderdaan verlengd worden. Deze verlenging moet aangevraagd worden bij de dienst Kort Verblijf te Brussel via de gemeente. De beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken om een verlenging toe te staan wordt op de bijlage 3 vermeld.

Terug naar boven

Procedure

Niet-visumplichtige onderdanen: persoonlijk aan te bieden aan loket 10 binnen de drie werkdagen na aankomst.

Visumplichtige onderdanen: persoonlijk aan te bieden aan loket 10 binnen de drie werkdagen na aankomst.

Er moet een particulier adres worden opgegeven.

Het document, bijlage 3, wordt afgeleverd voor de duur van het visum of voor 90 dagen vanaf binnenkomst in de Schengen.

De bijlage 3 wordt in twee exemplaren opgemaakt, waarvan één exemplaar voor de betrokkene. Het tweede exemplaar wordt verstuurd naar de dienst Kort Verblijf te Brussel.

Bij vertrek moet dit gemeld worden.

Er volgt een officiële politiecontrole om het vertrek vast te stellen.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

  • geldig Paspoort (eventueel met visum of EU verblijfsvergunning)
  • twee pasfoto's
  • verbintenis tot tenlasteneming, door de garant of financieel verantwoordelijke (bijlage 3bis)

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

5,00 EUR

Terug naar boven

Regelgeving

Artikel 38 van de wet van 15 december 1980 en het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Terug naar boven

Contact