Gemeente Overijse

Navigatie

Algemeen politiereglement

Hoofdstuk I – Algemene bepalingen

 

Hoofdstuk II – De openbare netheid en gezondheid

Afdeling 1. Netheid van de openbare plaats

Afdeling 2. Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen

Afdeling 3. Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen

Afdeling 4. Verwijdering van bepaalde afvalstoffen

Afdeling 5. Onderhoud en schoonmaak van voertuigen

Afdeling 6. Vuur, rook en geurhinder

Afdeling 7. Overnachting en kamperen

Afdeling 8. Aanplakking, graffiti

Afdeling 9. Huis aan huis bedeling met reclamebladen

Afdeling 10. Huisvuil

 

Hoofdstuk III – De openbare veiligheid en de vlotte doorgang

Afdeling 1. Samenscholingen, betogingen, optochten

Afdeling 2. Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare plaatsen ruimten

Afdeling 3. Privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte

Afdeling 4. Het gebruik van gevels van gebouwen

Afdeling 5. Algemene maatregelen ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid

Afdeling 6. Brandpreventie

Afdeling 7. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou, ijs, ijzel

Afdeling 8. Ontspanningsactiviteiten en -plaatsen

Afdeling 9. Verhuizingen, laden en lossen

 

Hoofdstuk IV - De openbare rust

Afdeling 1. Hinderlijke activiteiten

Afdeling 2. Geluidsoverlast

Afdeling 3. Gebruik van grasmaaiers en andere tuinmachines

Afdeling 4. Afstelling van motoren van voertuigen

Afdeling 5. Alarmsystemen van voertuigen

Afdeling 6. Lichtpollutie

 

Hoofdstuk V - De groene ruimten

 

Hoofdstuk VI – Dieren

 

Hoofdstuk VII - Ambulante handel

 

Hoofdstuk VIII - Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen

Afdeling 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Brandpreventie kermissen

Afdeling 2. Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare kermissen

Afdeling 3.

 

Hoofdstuk IX - Brandpreventie tenten

 

Hoofdstuk X – Markten: Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Afdeling 1. Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Afdeling 2. Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten

Afdeling 3.

 

Hoofdstuk XI - Brandveiligheid in horecazaken: reglementering met betrekking tot de brandveiligheid in de horecazaken

 

Hoofdstuk XII - Jeugdlokalen: reglementering met betrekking tot de brandveiligheid in jeugdlokalen

 

Hoofdstuk XIII – Parkeergarages: reglementering met betrekking tot de brandveiligheid in parkeergarages

 

Hoofdstuk XIV – Gebouwen voor meervoudige bewoning: reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van gebouwen voor meervoudige bewoning

 

Hoofdstuk XV – Bijzondere bepalingen uit het strafwetboek

 

Hoofdstuk XVI – Sancties, procedure en slotbepalingen

Contact