Gemeente Overijse

Planologisch attest

Wat?

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. Het attest dat de overheid afgeeft spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Terug naar boven

Voorwaarden

Het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunnings- of meldingsplicht, vermeld in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; het bedrijf betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf.

Terug naar boven

Procedure

Aanvragen moeten ingediend worden bij de gemeente. Zij onderzoekt de ontvankelijkheid en de volledigheid. De Codex en het uitvoeringsbesluit bepalen wie bevoegd is. In een limitatief aantal gevallen, bepaald in het uitvoeringsbesluit, stuurt de gemeente de aanvraag voor behandeling door naar de provincie of het gewest. In alle andere gevallen handelt de gemeente de aanvraag verder af. Belangrijk is ook dat waar volgens de oude regeling op gemeentelijk niveau het college van burgemeester en schepenen bevoegd was om over de aanvraag te beslissen, het volgens de nieuwe regeling de gemeenteraad is.

Aanvragen moeten verplicht opgesteld zijn onder verantwoordelijkheid van een ruimtelijk planner.

Geactualiseerde en gestroomlijnde dossiersamenstelling.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis

Terug naar boven

Contact

 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw, grondbeleid en huisvesting

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  08u00 tot 12u00
  17u30 tot 19u30

  Meer openingsuren