Gemeente Overijse

Afschieten feestvuurwerk

Alleen geluidsarm vuurwerk is nog toegelaten in onze gemeente.


Elk vuurwerk is sinds 2019 in Vlaanderen verboden, al kunnen gemeentes uitzonderlijk en onder voorwaarden nog toelatingen verlenen.

 

Op het grondgebied van Overijse kan je enkel nog vuurwerk afsteken onder de volgende voorwaarden:

 • Je toelating dien je minimaal 2 weken op voorhand aan te vragen via het aanvraagformulier;
 • Enkel geluidsarm vuurwerk is nog toegelaten (maximaal 85 dB);
 • Particulier vuurwerk mag je enkel afsteken op oudejaarsavond tussen 23.45 u en 00.15 u.

Als je vuurwerk maakt zonder vergunning riskeer je een administratieve geldboete die kan oplopen tot 250,00 EUR.

 

Hoe aanvragen?

Verzend je aanvraag naar onze Omgevingsdienst (Begijnhof 17, 3090 Overijse) of mail het naar omgeving@overijse.be. De goedgekeurde aanvragen worden opgelijst en overgemaakt aan de lokale politie en brandweer die instaan voor de controle op het terrein.

 

Koop alleen wettig feestvuurwerk

Koop enkel wettig feestvuurwerk met een van de volgende kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen:

 "CE categorie F1" , "CE categorie F2", "CE categorie T1"

 

Leef volgende veiligheidsregels na:

 • Kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone, die idealiter vlak, horizontaal en hard is, ver verwijderd van woningen, stallen met dieren en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei, vooral in droge omstandigheden.
 • Schiet geen vuurpijlen af bij sterke wind.
 • Leef strikt de leeftijdsgrenzen na die worden opgelegd voor de categorie van vuurwerk die je wilt gebrui­ken.
 • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand van de afsteekplaats blijven.
 • Zorg dat je steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik hebt.
 • Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
 • Zorg voor een goede bescherming van je ogen: draag een geschikte veiligheidsbril.
 • Draag geen kledij die gemakkelijk vuur kan vatten, zoals kledij op basis van synthetische vezels (nylon, fleece, microvezel, ...).
 • Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht altijd tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen.
 • Stabiliseer batterijen door bijvoorbeeld zware, vuurvaste blokken errond aan te brengen. Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont die je bij je leverancier kunt krijgen. Je kan eventueel ook rook­waren zoals een sigaar of een sigaret gebruiken. Gebruik zeker geen lucifers of aansteker: het risico bestaat dat je de lont op een verkeerde plaats aansteekt en onvoldoende tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen.
 • Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra een lont is aange­stoken.
 • Richt nooit een aangestoken product naar een persoon of in de buurt van dieren.
 • Steek de lonten altijd aan met gestrekte arm.
 • Steek nooit een vuurwerkartikel op de grond (batterij, fontein, kaars,...) aan terwijl je je erover buigt.
 • Keer nooit terug naar een vuurwerkartikel eens de lont is aangestoken. Indien het artikel niet werkt, blijf dan gedurende minstens 30 minuten op afstand.
 • Steek nooit opnieuw een lont aan die niet heeft gewerkt.
 • Doof alle op de grond gevallen gloeiende resten na het afsteken.
 • Ruim de afsteekzone op.

Wat moet je doen bij een ongeval en/of zware brandwonden:

 • Laat overvloedig zuiver en lauw water of de verbrande zone lopen gedurende minstens 15 minuten. Smeer geen zalf op de brandwonden.
 • Bel 112 of ga naar de permanentiedienst van een brandwondencentrum

UZ Gasthuisberg: tel. 016 34 87 50

Militair hospitaal Neder-Over-Heembeek: tel. 02 686 62 00

 

Neem ook even de tijd om de brochure Verknal uw feest niet grondig te lezen en neem alle aanbevelingen en veiligheidsregels in acht.

Contact