Gemeente Overijse

Vuurwerkvergunning - Opslag en verkoop

Feestvuurwerk bij particulieren

 

Particulieren kunnen zonder vergunning feestvuurwerk opslaan tot maximum 1 kilogram pyrotechnische sas erin vervat.

Onder pyrotechnisch sas wordt verstaan de hoeveelheid stoffen of scheikundige producten in vuurwerk die voor de effecten zorgen.

 

Ter info:

Voor het afschieten van vuurwerk moet een vergunning aangevraagd worden.

Deze wordt afgeleverd door de burgemeester.

 

Kleinhandelaars

 

Kleinhandelaars moeten voor de opslag van feest- en seinvuurwerk beschikken over een opslagvergunning voor een opslagplaats E.

De klasse van de opslagplaats wordt bepaald aan de hand van de totale hoeveelheid pyrotechnische sas vervat in het vuurwerk:

  • opslagplaats 1ste klasse voor meer dan 25 kilogram pyrotechnische sas: aan te vragen bij de deputatie van de provincie;
  • opslagplaats 2de klasse voor minder dan 25 kilogram pyrotechnische sas: aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen;
  • maximum opslag 4 kilogram pyrotechnische sas: aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen (aanvraagdocument hiervoor als bijlage).

De producten moeten reglementair verpakt zijn en bewaard worden in een gesloten kast.

De hoeveelheden zijn bepaald in de opslagvergunning.

Wanneer de globale toegelaten stock meer dan 4 kilogram bedraagt, moet de resterende opslag in een apart lokaal gebeuren.

 

OPGELET: voor de opslag van meer dan 10 kilogram tot 100 kilogram ontplofbare stoffen dient eveneens een VLAREM-klasse 3 melding te gebeuren (rubriek 17.3.2).

Contact