Gemeente Overijse

Milieubeleidsplan 2010-2015

Ons leefmilieu staat onder zware druk. De problemen in verband met ons leefmilieu zijn echter uitermate verscheiden (o.a. de afvalproblematiek, vervuiling van water, lucht en bodem, leefbaarheid van de gemeente, …), ingewikkeld (opwarming van de aarde en klimaatsverandering, …) en zeer vaak grensoverschrijdend (o.a. lucht- en waterverontreiniging).

Milieubeleidsplanning is de manier bij uitstek om de milieuproblematiek op een integrale manier te benaderen en een duurzaam milieu- en natuurbeleid te realiseren. 'Integraal' omdat verschillende diensten en beleidsniveaus bij de opmaak van dit milieubeleidsplan betrokken worden; 'duurzaam' omdat het planningsproces een meer doordachte beleidsvoering mogelijk maakt.