Gemeente Overijse

Indienen bezwaarschrift openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Bij een omgevingsvergunningsaanvraag vindt er eerst een openbaar onderzoek plaats. In deze periode van 30 kalenderdagen hebben alle belanghebbenden de mogelijkheid een bezwaar tegen de vergunningsaanvraag in te dienen. Daarom wordt een officieel bericht van bekendmaking ter plaatse aangeplakt, gepubliceerd op deze website en ligt het aanvraagdossier ter inzage bij de Omgevingsdienst. Bij het afsluiten van het openbaar onderzoek worden de ingediende bezwaren opgenomen in het proces-verbaal van sluiting.

Contact