Gemeente Overijse

Indienen bezwaarschrift openbaar onderzoek milievergunning

Bij een milieuvergunningsaanvraag vindt er eerst een openbaar onderzoek plaats. In deze periode van 30 kalenderdagen hebben alle belanghebbenden de mogelijkheid een bezwaar tegen de milieuvergunningsaanvraag in te dienen. Daarom wordt een officieel bericht van bekendmaking ter plaatse aangeplakt en ligt het aanvraagdossier ter inzage bij de Milieudienst. Bij het afsluiten van het openbaar onderzoek worden de ingediende bezwaren opgenomen in het proces-verbaal van sluiting.

Contact