Gemeente Overijse

Subsidies Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking - GROS

In Overijse zijn er nogal wat groepen begaan met de Noord-Zuiddialoog, meer dan je zou vermoeden. Er zijn in de eerste plaats de acties die nogal prominent aanwezig zijn in het straatbeeld of de media, er is de Wereldwinkel in de Stationstraat, de jaarlijkse 11.11.11-actie, Vredeseilanden, Damiaanactie, de koffiestop van Broederlijk Delen.

 

Maar daarbuiten zijn er groepen die vanuit een persoonlijke bekommernis steun en fondsen zoeken voor specifieke projecten zoals Water for Damdame dat diverse projecten in de streek van Pokhara (Nepal) samen met de plaatselijke bevolking realiseert. Creola heeft in Kenia een project voor de promotie van zonneovens en ontwikkelt een solar cooler. Er is een project voor klaslokalen in La Cascarilla. Budocnost organiseert jaarlijks vakantiekampen voor kinderen uit de vluchtelingenkampen rond Tusla. Waarschijnlijk zijn er nog meer initiatieven die we niet kennen.

 

Verder zijn er jongeren die zich individueel inschrijven voor een inleefreis en een paar maanden gaan meewerken met een ngo. Hier kunnen ze subsidies voor ontvangen. De formulieren kunnen aangevraagd worden bij de Jeugddienst.

 

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) wil een forum zijn waar die mensen elkaar vinden en wil ze ondersteunen. Vanuit de GROS willen we hen bemoedigen en ook wat financiële steun geven:

  • zo geven we steun aan projecten, gekoppeld aan een resultaatverbintenis
  • we bieden bescheiden noodhulp bij grote rampen
  • we voorzien jaarlijks een viertal beurzen voor inleefreizenwe bezorgen het niet meer gebruikte materiaal van de brandweer een nieuw leven in Paraguay
  • met Humasol hebben we een project opgezet om La Cascarilla op een duurzame manier van elektriciteit te voorzien

Projecten kunnen een subsidie aanvragen bij de GROS. De aanvrager van de subsidie moet in Overijse woonachtig zijn. Om subsidies te verkrijgen bezorgt de aanvrager het daarvoor bestemde document ten laatste 2 maanden voor het project aan GROS. Het bedrag van de toelage kan nooit hoger zijn dan de kostprijs van het project zelf

 

Ook individuen kunnen een inleefreis subsidie aanvragen. De aanvraag moet ingediend worden ten laatste 2 maanden voor de inleefreis aan de GROS. Het geld wordt besteed aan het project zelf, niet aan de reis of de persoon die op inleefreis gaat. De inleefreis duurt minstens 1 maand.

 

Voor zowel de projectsubsidie als de inleefreis subsidie vindt u meer informatie in het subsidiereglement.

  • De projectsubsidie komt maximaal neer op 800 euro.
  • Een inleefreissubsidie komt maximaal neer op 250 euro.

De uitgebreide omschrijving vindt u in het subsidiereglement.