Gemeente Overijse

Navigatie

Communicatieplan

Eind 2014 ging het gemeentebestuur met RCA Group een samenwerking aan om de communicatie van de gemeente verder te versterken. Het resultaat van deze samenwerking vind je in de samenvatting van het communicatieplan met de belangrijkste conclusies. Daarin worden de richtlijnen en ambities van de communicatie voor de komende jaren bepaald, zowel voor interne als externe communicatie.

 

RCA adviseert welke mediamix er idealiter wordt ingezet, hoe de communicatiekanalen van Overijse kunnen worden geoptimaliseerd in stijl en inhoud en hoe de gemeente haar organisatie kan versterken om betere communicatie uit te sturen. Dit, steeds gekoppeld aan concrete actiepunten, die meteen kunnen worden toegepast en nadien geëvalueerd.

 

Het advies in dit communicatieplan is gebaseerd op uitvoerige analyse. Naast een onafhankelijke deskresearch werd er ook gepolst naar de verwachtingen en behoeften van alle doelgroepen. Dit aan de hand van diepte-interviews en open bevragingen. De organisatie van de communicatie werd ook grondig onder de loep genomen.

 

De inzichten in dit communicatieplan zijn een leidraad voor de medewerkers van de gemeente om de communicatie naar alle doelgroepen zichtbaar te verbeteren. Het plan heeft als duidelijke doelstelling om de communicatie van de gemeente Overijse in de komende jaren gerichter, efficiënter en zichtbaarder te maken.

 

Is het werk nu gedaan? Neen, eigenlijk moeten we er nog aan beginnen. Het communicatieplan staat vol met observaties, verbeterpunten, tips en suggesties, maar dit alles moet natuurlijk nog effectief uitgevoerd worden.

Contact