Gemeente Overijse

Navigatie

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als noodzakelijk, maar moet wel minstens tien keer per jaar vergaderen. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat of als de gemeenteraad, met twee derde van de aanwezige leden, hiertoe beslist. Sinds 1 januari 2007 kan elke burger zich via een verzoekschrift richten tot de gemeenteraad. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen, je mag evenwel niet tussenkomen.

 

De volgende gemeenteraden vinden plaats op:

  • dinsdag 11 augustus 2020
  • dinsdag 15 september 2020
  • dinsdag 20 oktober 2020
  • dinsdag 24 november 2020
  • dinsdag 15 december 2020

Telkens om 20 u in de raadzaal van het gemeentehuis (Justus Lipsiusplein 9).

Ingevolge de beslissing van de burgemeester van 23 maart 2020 en voor de duur van de corona-crisis zal de vergadering op afstand doorgaan en niet in het gemeentehuis. Er zal geen audioverslag zijn voor de gemeenteraad van maart 2020.

Contact