Gemeente Overijse

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als noodzakelijk, maar moet wel minstens tien keer per jaar vergaderen. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat of als de gemeenteraad, met twee derde van de aanwezige leden, hiertoe beslist. Sinds 1 januari 2007 kan elke burger zich via een verzoekschrift richten tot de gemeenteraad. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen, je mag evenwel niet tussenkomen.

 

De volgende gemeenteraden gaan door op:

  • dinsdag 19 september 2017
  • dinsdag 24 oktober 2017
  • dinsdag 28 november 2017
  • dinsdag 19 december 2017

Telkens om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis (Justus Lipsiusplein 9)

Contact