Gemeente Overijse

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als noodzakelijk, maar moet wel minstens tien keer per jaar vergaderen. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat of als de gemeenteraad, met twee derde van de aanwezige leden, hiertoe beslist. Sinds 1 januari 2007 kan elke burger zich via een verzoekschrift richten tot de gemeenteraad. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen, je mag evenwel niet tussenkomen.

 

De volgende gemeenteraden vinden plaats op:

  • dinsdag 19 december 2017
  • dinsdag 30 januari 2018
  • dinsdag 27 februari 2018
  • dinsdag 27 maart 2018
  • dinsdag 24 april 2018
  • dinsdag 29 mei 2018
  • dinsdag 19 juni 2018

Telkens om 20 u in de raadzaal van het gemeentehuis (Justus Lipsiusplein 9)

Contact