Gemeente Overijse

Navigatie

Agenda gemeenteraad

De zitting van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn heeft plaats op dinsdag 24 november 2020 om 20 uur en wordt via videoconferentie georganiseerd en er wordt online gestemd.

 

Burgers en pers kunnen de zitting van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn eveneens bijwonen indien gewenst. Dit kan op twee manieren: 

 • Via de aanbevolen digitale manier: volg de zitting via Zoom. 
 • In A.C. De Vuurmolen, mits het respecteren van de richtlijnen rond voldoende afstand houden.

Indien je de zitting van de gemeenteraad wilt bijwonen, laat het dan vóór maandag 23 november 2020 (17u) weten via info@overijse.be.

Nadien wordt de nodige praktische informatie bezorgd aan de geïnteresseerden.

Het zittingsverslag (audio-opname) wordt achteraf op de website van de gemeente gepubliceerd.

De agenda vind je hier.


Bijkomende agenda gemeenteraad 24 november 2020


Openbaar
Normaal

 

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 20 oktober 2020 (GR/2020/0228)
 2. COVID-19 - Kennisneming stand van zaken dienstverlening en acties van het lokaal bestuur tijdens de Coronacrisis (GR/2020/0161)
 3. Bekrachtiging van de beslissingen van de burgemeester (GR/2020/0214)
 4. Goedkeuring van het reglement voor het ontvangen van een doorstartpremie naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (GR/2020/0207)
 5. Kennisneming van het ontslag van Joris Kelchtermans als lid van de politieraad en van de voordrachtsakte van een kandidaat-effectief lid voor de politieraad (GR/2020/0211)
 6. Overheidsopdracht: Vaststelling van de wijze van gunnen (openbare procedure), goedkeuring van het bijzonder bestek, offerteformulier en indicatieve raming (226.100,00 euro excl. btw of 273.581,00 euro incl. btw) voor 'raamovereenkomst voor fietsenstallingsvoorzieningen' (GR/2020/0188)
 7. Overheidsopdracht in het kader van de concessie met de nv Aquafin 'Aanleg van een gescheiden stelsel J. Bt. Dekeyserstraat en E. Carelsstraat': kennisgeving dossier, bestek, plannen en indicatieve raming (2.023.326,41 euro (incl. btw)) (GR/2020/0205)
 8. Goedkeuring van de overeenkomst voor de verkoop van twee percelen grond langs Solheide aan de Intercommunale Iverlek voor de plaatsing van een nieuwe elektriciteits- en gascabine (GR/2020/0213)
 9. Goedkeuring van de verwerving door het gemeentebestuur van de beboste percelen gelegen Alf. Moerenhoutstraat te 3090 Overijse, gekadastreerd afdeling 6, sectie L, nummers 465, 468C, 466Y, met een totale kadastrale oppervlakte van 1ha 33a 51ca (GR/2020/0206)
 10. Kennisneming van het ontslag van een bestuurder met stemrecht in de Intercommunale Interrand en aanduiding van een kandidaat-bestuurder met stemrecht in de raad van bestuur van de Intercommunale Interrand voor de legislatuur 2019-2024 (GR/2020/0195)
 11. Goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale Interrand op 16 december 2020 (GR/2020/0167)
 12. Goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de Intercommunale Interrand op 16 december 2020 (GR/2020/0223)
 13. Goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Intercommunale Haviland op 16 december 2020 (GR/2020/0224)
 14. Kennisneming van het jaarverslag 2019 van de dienstverlenende vereniging TMVS (GR/2020/0191)
 15. Goedkeuring plan van aanpak inzake de voortgangstoets 2020 en het actieprogramma in het kader van het sociaal woonaanbod (GR/2020/0186)
 16. Kennisneming eindrapport van het burgerpanel over de gemeentelijke taks shift en vervolgstappen (GR/2020/0215)
 17. Goedkeuring verlenging steunmaatregelen voor erkende verenigingen met betrekking tot tijdelijke vrijstellingen van retributies voor de vrijetijdsinfrastructuur en sportconcessies (GR/2020/0210)
 18. Opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 15 september 2020 houdende vaststelling belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken en goedkeuring van het belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken voor 2020-2025 (GR/2020/0212)
 19. Tijdelijke opheffing van de inning van het herinneringstarief van het belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken voor vernieuwing en afhaling van elektronische identiteitskaarten voor Belgen gedurende de gezondheidscrisis ten gevolge van het Coronavirus (GR/2020/0222)
 20. Goedkeuring van het belastingreglement 2020-2025 op permanente privé-zwembaden en zwemvijvers (GR/2020/0169)
 21. Goedkeuring van het belastingreglement op onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling voor het aanslagjaar 2020 (GR/2020/0173)
 22. Akteneming van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Martinus Overijse-centrum (GR/2020/0216)
 23. Akteneming van het budget 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Jezus-Eik (GR/2020/0217)
 24. Akteneming van het budget 2021 van de kerkfabriek H. Maria-Magdalena Eizer (GR/2020/0218)
 25. Akteneming van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Michaël Terlanen (GR/2020/0219)
 26. Akteneming van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Bernardus Tombeek (GR/2020/0220)
 27. Akteneming van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Joost Maleizen (GR/2020/0221)
 28. Goedkeuring feestdagenverlof en dienstvrijstellingen 2021 (GR/2020/0180)
 29. Aanduiding van een effectief lid en plaatsvervangend lid in het beheerscomité van de Interlokale vereniging scholengemeenschap HATWEEJO voor de legislatuur 2019-2024 (GR/2020/0201)
 30. Goedkeuring van de bijkomende programmatieaanvraag voor de eerste graad 2e leerjaar A, de programmatieaanvragen voor de tweede graad 3e leerjaar en de herprogrammatieaanvragen duaal leren van het GITO-Overijse (GR/2020/0208)
 31. Goedkeuring eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW (GR/2020/0209)
 32. Vaststelling van de lijst van nominatieve gemeentelijke subsidies 2021 (GR/2020/0225)

Extra

 1. Aanvullend agendapunt 01- Inbraak gemeentelijke bibliotheek (GR/2020/0233)
 2. Aanvullend agendapunt 02- Begijntjesbad - hervatting zwemlessen scholen (GR/2020/0234)
 3. Aanvullend agendapunt 03- Aanleg voetbalveld wijk Kerselaren (GR/2020/0237)
 4. Aanvullend agendapunt 04- Gratis grondafstand (GR/2020/0238)Bijkomende agenda gemeenteraad 20 oktober 2020


Openbaar

Normaal

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 15 september 2020 (GR/2020/0182)
 2. COVID-19 - Kennisneming stand van zaken dienstverlening en acties van het lokaal bestuur tijdens de Coronacrisis en bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester (GR/2020/0160)
 3. Goedkeuring van de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst met De Lijn met betrekking tot het derdebetalersysteem binnen de gemeentegrenzen (GR/2020/0061)
 4. Goedkeuring van het dossier Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) Hagaardbosweg/Kalfsborre (GR/2020/0179)
 5. Goedkeuring tracé wegenis voor het dossier 'Site Solheide' (GR/2020/0185)
 6. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, de wijziging van voorwerp (doel), de agenda en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 8 december 2020 (GR/2020/0181)
 7. Goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS op 8 december 2020 (GR/2020/0178)
 8. Kennisneming van het jaarverslag 2019 van de dienstverlenende vereniging Haviland Intercommunale (GR/2020/0166)
 9. Aanduiding van een effectief lid en plaatsvervangend lid in het beheerscomité van de Interlokale vereniging Scholengemeenschap Brussel-Vlaams Brabant voor de legislatuur 2019-2024 (GR/2020/0184)
 10. Goedkeuring van het schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 van de gemeentelijke basisschool Overijse-centrum (GR/2020/0165)
 11. Goedkeuring vastleggen van capaciteitsbepaling voor het schooljaar 2021-2022 voor de gemeentelijke basisschool Overijse-centrum (GR/2020/0183)

Extra

 1. Aanvullend agendapunt 01- Verkeersveiligheid Stationsplein en J. Bt. Dekeyserstraat (GR/2020/0192)
 2. Aanvullend agendapunt 02- Bijkomende steunmaatregelen n.a.v. COVID-19 (GR/2020/0193)
 3. Aanvullend agendapunt 03- BE-Alert (GR/2020/0194)
 4. Aanvullend agendapunt 04- Werking van de gemeenteraadsleden (en bij uitbreiding de OCMW-raadsleden) (GR/2020/0196)
 5. Aanvullend agendapunt 05- Mobiliteit Esdoornenlaan (GR/2020/0197)
 6. Aanvullend agendapunt 06- Geluidsschermen E411 (GR/2020/0198)
 7. Aanvullend agendapunt 07- Speelpleinen Jezus-Eik (GR/2020/0199)

Contact