Gemeente Overijse

Agenda gemeenteraad 19 december 2017

Openbaar

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 november 2017 (GR/2017/0174)
 2. Kennisneming van het ontslag van Stijn Van Eyck als gemeenteraadslid (GR/2017/0173)
 3. Eedaflegging en aanstelling van Reinhilde Raspoet als nieuw gemeenteraadslid (GR/2017/0177)
 4. Kennisneming van het ontslag van Noor Mousaid als gemeenteraadslid (GR/2017/0178)
 5. Eedaflegging en aanstelling van Myriam Vanderlinden als gemeenteraadslid (GR/2017/0179)
 6. Goedkeuring van de ontbinding van de IVA's cultuurcentrum Den Blank, SPOREO (Sport en Recreatie Overijse) en vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat (GR/2017/0161)
 7. Aanpassing van de vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die dienen beschouwd te worden als opdrachten van dagelijks bestuur (GR/2017/0169)
 8. Vaststelling van de voorwaarden waaronder de financieel beheerder een voorafgaand visum uitoefent (GR/2017/0170)
 9. Akteneming van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Martinus Overijse-centrum (GR/2017/0149)
 10. Akteneming van het budget 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Jezus-Eik (GR/2017/0150)
 11. Akteneming van het budget 2018 van de kerkfabriek H. Maria-Magdalena Eizer (GR/2017/0151)
 12. Akteneming van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Michaƫl Terlanen (GR/2017/0154)
 13. Akteneming van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Bernardus Tombeek (GR/2017/0153)
 14. Akteneming van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Joost Maleizen (GR/2017/0152)
 15. Vaststelling van de Bijdrage voor de Opvang en Transport (BOT) en de Vergoeding Eigen Waterwinners (VEW-bijdrage) met betrekking tot de overeenkomst, afgesloten in het kader van de saneringsverplichting tussen de gemeente Overijse en de Watergroep voor de jaren 2018 en 2019 (GR/2017/0166)
 16. Vaststelling van het belastingreglement 2018-2019 op het gebruik van het recyclagepark (GR/2017/0165)
 17. Vaststelling van het belastingreglement 2018-2019 op de opcentiemen op de onroerende voorheffing (GR/2017/0171)
 18. Vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 (GR/2017/0148)
 19. Vaststelling van het budget 2018 (GR/2017/0147)
 20. Goedkeuring van het gemeentelijk premiereglement voor het (her)bouwen of restaureren van een authentieke druivenserre (GR/2017/0172)
 21. Goedkeuring van de verlenging van het concessiecontract 'Uitvoering van een sociaal tewerkstellingscontract ten voordele van de gemeente Overijse voor 2018 - project Solheide' (GR/2017/0140)
 22. Goedkeuring vestiging recht van erfpacht op een perceel grond te 3090 Overijse, Waversesteenweg sectie L deel van nummer 283/E/2 met een oppervlakte van 1a86ca (Ramberg) en goedkeuring ontwerpakte (GR/2017/0168)
 23. Goedkeuring van de akte "kosteloze grondafstand aan de gemeente Overijse en vestiging van erfdienstbaarheid voor uitvoering van wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg, Vossestraat en Duivenstraat" - deel 4 (GR/2017/0111)
 24. Gemeentelijke basisschool Jezus-Eik: opheffing van het huidig schoolreglement en goedkeuring van het nieuw schoolreglement (GR/2017/0162)
 25. Kennisneming van de besluiten van de brandweerzoneraad Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant van 25 oktober 2017 (GR/2017/0167)
 26. Goedkeuring van de aanpassing van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (GR/2017/0176)

Besloten

 1. GITO-Overijse: goedkeuring van de weddevaststelling in het ambt van leraar ten laste van de gemeente (GR/2017/0164)

Contact