Gemeente Overijse

Agenda gemeenteraad 19 september 2017

Openbaar

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 20 juni 2017 (GR/2017/0094)
 2. Kennisneming ontslag van Dirk Brankaer als gemeenteraadslid (GR/2017/0101)
 3. Eedaflegging en aanstelling van Siel Olbrecht als gemeenteraadslid (GR/2017/0102)
 4. Kennisneming ontslag van Dirk Brankaer als burgemeester en benoeming en eedaflegging van burgemeester Inge Lenseclaes (GR/2017/0106)
 5. Akteneming feit dat Inge Lenseclaes geen deel meer uitmaakt van de OCMW-raad, kennisneming van de voordrachtsakte van een kandidaat werkend lid en een kandidaat-opvolger voor de OCMW-raad en het onderzoek van de geloofsbrieven (GR/2017/0100)
 6. Kennisneming van het ontslag van Elisa Stuckens in de politieraad en van de voordrachtsakte van een kandidaat-effectief lid voor de politieraad (GR/2017/0099)
 7. Goedkeuring afwijking verkoopsvoorwaarden Woonproject Maleizen bij lichting van aankoopoptie: akkoord herberekening wederinkoopprijs (GR/2017/0108)
 8. Goedkeuring Kerkenplan Overijse en addendum (GR/2017/0052)
 9. Kennisneming jaarrekening 2016 van het OCMW (GR/2017/0104)
 10. Kennisneming van het antwoord aan het Departement Omgeving inzake woonreservegebieden (GR/2017/0107)
 11. Bekrachtiging aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk voor de gemeentelijke scholen van Overijse (GR/2017/0092)
 12. Aanvaarding van het ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd van de financieel beheerder (GR/2017/0095)
 13. Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure voor de decretale graad van statutair financieel beheerder (GR/2017/0097)
 14. Toepassing van het voorkooprecht voor het perceel met woning gelegen Stationsstraat 7, kadastraal gekend als afdeling 6 sectie L nr. 142/02N (GR/2017/0109)
 15. Kennisneming van de besluiten van de brandweerzoneraden Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant van 31 mei en 12 juli 2017 (GR/2017/0091)
  Extra
 16. Aanvullend agendapunt - Welriekendedreef - Oaktree project (versie 2-2017) - openbaar onderzoek (GR/2017/0118)Contact