Gemeente Overijse

Agenda gemeenteraad 30 januari 2018

Openbaar

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 19 december 2017 (GR/2018/0001)
 2. Vaststelling belastingreglement 2018-2019 op de aanvraag van omgevingsvergunningen (GR/2017/0188)
 3. Overheidsopdracht: Goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en raming 'Aanleg van een kunstgras(voetbal)veld met bijhorende uitrustingen op sportsite 'Hagaard', Bredestraat z/n, B-3090 Overijse' (GR/2017/0184)
 4. Overheidsopdracht: Vaststelling van de wijze van gunnen (openbare procedure), goedkeuring van het bijzonder bestek, plannen, meetstaat, offerteformulier en indicatieve raming (1.147.589,00 euro excl. btw en 1.388.582,69 euro incl. btw) voor 'Atletiekpark op site Den Heurk' (GR/2017/0187)
 5. Goedkeuring tot toetreding van de raamovereenkomst van vzw VVSG voor afname van de overheidsopdracht voor diensten 'Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen' (Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18) (GR/2017/0186)
 6. Goedkeuring van de akte 'verwerving van onroerende goederen door een openbaar bestuur om reden van openbaar nut': gratis grondafstand tot aan de rooilijn door de heer Erwin Van Parijs en mevrouw Gerlinde Magda Van de Wiele ingevolge een stedenbouwkundige vergunning - Puttestraat 21 (GR/2017/0185)
 7. Goedkeuring van de akte 'verwerving van onroerende goederen door een openbaar bestuur om reden van openbaar nut': gratis grondafstand tot aan de rooilijn door mevrouw Georgette Frans Jeanne Lahaye, mevrouw Eveline Marie Josée Vercarre en de heer Robbie Roger Rik Vercarre ingevolge een stedenbouwkundige aanvraag door de heer Roger Vercarre - Leuvensestraat (GR/2018/0000)
 8. Kennisneming van de besluiten van de brandweerzoneraad Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant van 13 december 2017 (GR/2018/0002)

Extra

 

9.   Aanvullend agendapunt - KMO-zone Maleizen (GR/2018/0009)

10. Aanvullend agendapunt - Labbelaan (GR/2018/0010)

11. Aanvullend agendapunt - Milieuvergunning (GR/2018/0011)Besloten

 1. GITO-Overijse: goedkeuring weddevaststelling in het ambt van leraar ten laste van de gemeente (GR/2017/0181)
 2. GITO-Overijse: goedkeuring weddevaststelling in het ambt van leraar ten laste van de gemeente (GR/2017/0183)


Contact

 • Algemeen secretariaat en archief

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  08u00 tot 12u00
  17u30 tot 19u30

  Meer openingsuren