Gemeente Overijse

Navigatie

Beëindiging wettelijke samenwoning

Wat?

Bij beëindiging van een wettelijke samenwoning maakt de ambtenaar hiervan melding in het bevolkingsdossier. Het is belangrijk om te weten dat de verklaring van wettelijke samenwoning dient te worden opgezegd indien één van beide partijen naar een andere gemeente/stad verhuist.

Terug naar boven

Voorwaarden

De wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan bij:

 • overlijden
 • huwelijk
 • vonnis
 • bij opzegging ervan door wederzijds akkoord of door één van de partijen

Terug naar boven

Procedure

Er zijn twee procedures:

 • opzegging door wederzijds akkoord: beide partners komen langs en ondertekenen samen de verklaring voor het beëindigen van de wettelijke samenwoning.
 • eenzijdige opzegging: verklaring wordt ondertekend door een van beide partners. Deze persoon betaalt ook de rekening van de gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder laat de beëindiging van wettelijke samenwoning door de andere partijen betekenen en bezorg dit document aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Identiteitskaart.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis indien bij wederzijds akkoord.

Een eenzijdige opzegging kost ongeveer 200,00 EUR (afhankelijk van de gerechtsdeurwaarderkosten).

Terug naar boven

Regelgeving

Artikel 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

De Wet van 23 november 1998 (B.S. 12 januari 1999) heeft het Burgerlijk Wetboek gewijzigd door de invoering van "het wettelijk samenwonen". Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2000.

Wet van 28 maart 2007 (B.S. 8 mei 2007) tot wijziging wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijke samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfrechtregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit heeft tot doel aan de langstlevende wettelijke samenwonende een wettelijk erfrecht toe te staan.

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren