Gemeente Overijse

Navigatie

Elektronische vreemdelingenkaart

Wat?

De elektronische vreemdelingenkaart wordt zowel aan EU-burgers als aan burgers van een niet-EU land uitgereikt. De elektronische vreemdelingenkaart is geen identiteitskaart. Zij bevestigen enkel dat de vreemdeling in orde is met onze wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdeling.

 

Zowel EU-ers als niet-EU-ers moeten steeds in het bezit zijn van hun identiteitskaart of van hun paspoort van hun land van oorsprong.

 

Burgers van derde landen:

A kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf

B kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

C kaart: identiteitskaart voor vreemdelingen

D kaart: EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene


Burgers van de Europese Unie en hun familieleden:

E kaart: verklaring van inschrijving

E+ kaart: document ter staving van duurzaam verblijf

F kaart: verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F+ kaart: duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

De B, C, D, E en F-kaarten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. De A-kaart heeft een beperkte geldigheidsduur.

Terug naar boven

Voorwaarden

De vreemdeling is in staat om een document voor te leggen dat zijn identiteit bewijst.

Aan de hand van dit document en van de situatie zal er een procedure gestart worden om een verblijfsdocument aan te vragen.

Terug naar boven

Procedure

Bij aankomst in België dient elke vreemdeling, EU of niet-EU, zich aan te melden bij de dienst Vreemdelingen van het gemeentebestuur van de woonplaats.

De aard van het document wordt bepaald door de nationaliteit van de vreemdeling, de duur van het voorgenomen verblijf en door de reden waarom het verblijf wordt aangevraagd.

 

Bij verlies of diefstal: aangifte bij de PZ Druivenstreek

Terug naar boven

Wat meebrengen?

  • paspoort of identiteitskaart van het land van oorsprong (eventueel voorzien van een visum)
  • identiteitsbewijs van land van oorsprong
  • indien van toepassing: werkgeversattest en/of arbeidskaart/beroepskaart
  • pasfoto's met witte achtergrond (max. 6 maand)
  • akten van Burgerlijke Stand (geboorte-, huwelijks- en/of echtscheidingsakte) - eventueel vertaald en voorzien van legalisatie of apostille

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

 

 

 

 

 

Elektronische vreemdelingenkaart

(zonder biometrie)
E, E+, F, F+
01/01/2020

 

Elektronische

 

vreemdelingenkaart

 

(met biometrie)

 

A, B, C, D, H

01/01/2020

Gewone procedure (levering 2 à 3 weken)20,00 EUR22,00 EUR
Extreme spoedprocedure (levering in de gemeente - 1 dag indien aanvraag vóór 15u)
Levering de dag na de bestelling vóór 12u - beschikbaar voor de burger vanaf 14u
105,00 EUR108,00 EUR
DUPLICAAT (bij verlies of diefstal)21,00 EUR23,00 EUR

 

 

zonder biometrische gegevens= E, E+, F, F+ - kaart

met biometrische gegevens = A, B, C, D, H - kaart

Terug naar boven

Uitzonderingen

EU-onderdanen in dienst van de Europese Commissie

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vormt de wet de algemene basis voor niet bevoorrechte vreemdelingen.

Wet van 19 juli 1991 (B.S. 03 september 1991) betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen.

Europese verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van 18 april 2008 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen.

Wet van 9 januari 2012 (B.S. 18 juni 2012) tot wijziging van artikel 6 §6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Terug naar boven

Contact

Documenten