Gemeente Overijse

Navigatie

Arbeidskaart

Wat?

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, moet je vooraf een arbeidskaart hebben. Jouw werkgever moet vooraf een arbeidsvergunning hebben.

Er zijn drie types arbeidskaarten:

  • Arbeidskaart A, die geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen, bij alle werkgevers en voor een onbepaalde tijd.
  • Arbeidskaart B, die geldt bij één werkgever en beperkt is tot één jaar.
  • Arbeidskaart C, die geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen en voor alle werkgevers. Deze arbeidskaart is van beperkte duur (één jaar hernieuwbaar).

Terug naar boven

Voorwaarden

Te bekomen bij de betrokken gewestelijke diensten, of bij www.werk.be

  • het Vlaams Gewest (per provincie zijn de contactgegevens te verkrijgen bij onze dienst Vreemdelingen)
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vooruitgangstraat 80 te 1035 Brussel
  • het Waalse Gewest, Place de la Wallonië 1 te 5100 Namur

Terug naar boven

Procedure

Bij de betrokken gewestelijke Overheid wordt de aanvraag ingediend door de werkgever of betrokkene zelf indien deze nog geen werkgever heeft.

Dit gebeurt met o.a. een inlichtingenblad, zie www.werk.be

De arbeidskaart wordt aangemaakt door de betrokken gewestelijke dienst en overgemaakt aan de gemeente, die ze overhandigd aan de betrokkene of aan de toekomstige werkgever

Terug naar boven

Wat meebrengen?

  • uitnodiging van de dienst Vreemdelingenzaken van de gemeente (loket 10)
  • één recente pasfoto
  • identiteitsbewijs of een ingevuld volmachtformulier

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

5,00 EUR

Terug naar boven

Uitzonderingen

Alle werknemers die onder gezinshereniging vallen met een EU-er of Belg hebben geen arbeidskaart nodig.

Meer uitzonderingen kan je ons altijd vragen of zelf nakijken op de website: www.werk.be (vrijstellingen)

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 30 april 1999 (B.S. 21.05.1999) met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

K.B. van 9 juni 1999 met betrekking tot de uitvoering van de wet van 30 april 1999 met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Terug naar boven

Contact