Gemeente Overijse

Navigatie

Aangifte geboorte

Wat?

De aangifte van de geboorte van een kind is verplicht.

Terug naar boven

Voorwaarden

Waar: in de gemeente waar het kind geboren is (niet in de gemeente van woonplaats van de ouders).

Wanneer: binnen de 15 dagen na de geboorte. Indien de laatste dag van die termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Wie: De moeder, de vader of beide ouders (of bij verzuim door geneesheer, vroedvrouw of andere persoon die aanwezig was bij de bevalling).

Terug naar boven

Procedure

De aangifte wordt gedaan in de gemeente/stad waar het kind is geboren:

 • door de vader (enkel indien gehuwd of erkenning vóór de geboorte)
 • indien van toepassing: door de moeder (indien niet gehuwd met biologische vader van het kind of geen erkenning vóór de geboorte)
 • door beiden (aangifte + erkenning)

Aangifte wordt geregistreerd door de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente/stad van geboorte.


De volgende documenten worden meegegeven aan de aangever:

 • attest bestemd om kraamgeld en kinderbijslag aan te vragen
 • attest voor de mutualiteit
 • afschriften van de geboorteakte
 • formulier "inenting tegen polio"

De dienst Burgerlijke Stand van de geboorteplaats van het kind stuurt een kennisgeving van aangifte door naar de dienst Burgerlijke Stand van de woonplaats van het kind.

Het kind wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters van de woonplaats.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • Attest van geboorte uitgereikt door de geneesheer (model I)
 • Kennisgeving van geboorte: ingevuld door de vroedvrouw
 • Indien van toepassing: trouwboekje
 • Identiteitskaart van de vader
 • Identiteitskaart van de moeder
 • Indien van toepassing: bewijs van erkenning vóór de geboorte
 • Geboorteakte van moeder/vader indien niet in België geboren

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis

Terug naar boven

Uitzonderingen

Zie aangifte doodgeboren kind

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 30 maart 1984 waarin de verplichte kennisgeving van de bevalling aan de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand staat vermeld.

Artikel 55, 56 en 57 van het Burgerlijk Wetboek

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren

Gerelateerde inhoud