Gemeente Overijse

Navigatie

Jubileumtoelage

Wat?

Elke vereniging, die lid is van een erkende gemeentelijke adviesraad en die naar aanleiding van haar jubileumviering extra activiteiten organiseert, komt in aanmerking voor volgende subsidie:

125,00 EUR : 10-jarig bestaan
375,00 EUR : 25-jarig bestaan
500,00 EUR : 50-jarig bestaan
620,00 EUR : 75-jarig bestaan
620,00 EUR : 100-jarig bestaan
620,00 EUR : per 25 jaar meer

 

Terug naar boven

Voorwaarden

  • De vereniging moet lid zijn van een erkende gemeentelijke adviesraad.
  • De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 oktober van het jaar dat het jubileumjaar voorafgaat.
  • De vereniging dient een activiteit te ontplooien die gericht is naar het ruime publiek.

Terug naar boven

Procedure

Een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen (per post, per e-mail of aan loket 1)

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Aanvraagformulier en nodige bewijsstukken van de activiteit.

Terug naar boven

Contact

Gerelateerde inhoud