Gemeente Overijse

Navigatie

Attesten en getuigschriften uit de bevolkingsregisters

Wat?

Elke persoon die ingeschreven of vermeld is in het bevolkings- of vreemdelingenregister heeft recht op mededeling van de hem/haar betreffende informatiegegevens die in de registers zijn vermeld zonder dat hij/zij moet doen blijken van een bijzonder belang.


Het recht op toegang tot de registers staat ook open voor de wettelijke vertegenwoordiger of voor de bijzondere gemachtigde van de betrokken persoon.

Terug naar boven

Voorwaarden

 

 • Schriftelijk aangevraagd door de persoon die ingeschreven is in de registers, wettelijke vertegenwoordiger (ouders of eventueel voogd) of door een bijzondere gemachtigde
 • Enkel gegevens die op de aanvrager betrekking hebben

Terug naar boven

Procedure

 • Aanvraag via loket, brief, e-mail, fax door controle van de identiteitsgegevens.
 • Indien aanvraag ok – schriftelijk verstrekken van informatie (uittreksel of afschrift).
 • Indien aanvraag niet ok – schriftelijke/mondelinge reden van het niet verstrekken van informatie.

 

 • Volgende attesten kan onmiddellijk verkrijgen via Mijn DOSSIERdoor middel van uw eID en uw PIN-code (via een kaartlezer) op de site https://mijndossier.rrn.fgov.be/:
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)
  • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek (bewijs van woonst met historiek)
  • Attest van Belgische nationaliteit
  • Attest van leven
  • Attest van wettelijke samenwoning
  • Attest van verblijfplaats met oog op een huwelijk
  • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
  • Attest van Belgisch kiezer
  • Uittreksel uit de registers

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • Elektronische identiteitskaart
 • Eventueel volmacht van wettelijke vertegenwoordiger of bijzondere gemachtigde van de betrokken persoon

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Afhankelijk van de reden van aanvraag – maximum 1,50 EUR per aanvraag

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Terug naar boven

Contact

 • Snelloket Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren