Gemeente Overijse

Samenstelling college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen.

 

Het college van burgemeester en schepenen is samengesteld uit de burgemeester en zeven schepenen. Zij vergaderen in principe elke dinsdagochtend. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De algemeen directeur woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij en maakt de verslagen op.

 

 

Burgemeester


Inge Lenseclaes (OV2002 - N-VA - CD&V)

 

Nijvelsebaan 71

3090 Overijse

02 687 60 40

inge.lenseclaes@overijse.be

 

Bevoegdheden: politie, brandweer, algemene coördinatie, informatie, inspraak, ICT, onthaal, dorpskernverfraaiing, intergemeentelijke samenwerking

Zitdag: op afspraak

 

 

Eerste schepen

De Broyer Jan (OV2002 - N-VA - CD&V)

 

Schavei 41

3090 Overijse

0498 65 46 64

jan.debroyer@overijse.be

 

Bevoegdheden: Vlaams beleid, ruimtelijke ordening en woon- en grondbeleid, milieu en duurzaamheid en trage wegen, land- en tuinbouw, begraafplaatsen

Zitdag: op afspraak

 

 

Tweede schepen

Stouffs Kristel (OV2002 - N-VA - CD&V)

 

Brusselsesteenweg 100

3090 Overijse

02 688 23 83 of 0478 09 98 17

kristel.stouffs@overijse.be

 

Bevoegdheden: onderwijs

Zitdag: op afspraak

 

 

Derde schepen

Van den Wijngaert Leo (OV2002 - N-VA - CD&V)

 

Leuvensestraat 23

3090 Overijse

0494 56 01 39

leo.vandenwijngaert@overijse.be

 

Bevoegdheden: cultuur, IVA cultuurcentrum Den Blank, senioren, lokale economie, tewerkstelling, wijkontmoetingscentra

Zitdag: op afspraak

  

 

Vierde schepen

Van den Berge Peter (OV2002 - N-VA - CD&V)

 

Kerselarenstraat 42

3090 Overijse

0495 65 82 94

peter.vandenberge@overijse.be

 

Bevoegdheden: jeugd, IVA Kamp Kwadraat, sport, IVA Sport en Recreatie Overijse, feestelijkheden/verbroederingen, toerisme, buitenschoolse kinderopvang

Zitdag: op afspraak

 

 

Vijfde schepen

Willekens Sven (Open vld)

 

Terspautlosweg 30

3090 Overijse

0495 30 83 79

sven.willekens@overijse.be

 

Bevoegdheden: openbare werken, infrastructuur, mobiliteit, gezondheidszorg, integratie

Zitdag: op afspraak

 

 

Zesde schepen

De Kock Danny (OV2002 - N-VA - CD&V)

 

Drogenberg 27

3090 Overijse

02 687 93 66 of 0476 29 58 75

danny.dekock@overijse.be

 

Bevoegdheden: financiën/begroting, bevolking en burgerlijke stand, erfgoed/monumenten, ontwikkelingssamenwerking

Zitdag: op afspraak

 

 

 

Zevende schepen en OCMW-voorzitter

Joke Lenseclaes (OV2002 - N-VA - CD&V)

 

Rameistraat 32

m 0494 85 13 90

joke.lenseclaes@overijse.be

 

Bevoegdheden: kinderopvang, welzijn/dienstencentrum

Zitdag: op afspraak

 

 

 

Algemeen directeur

Vanderhaeghe Dieter

 

Begijnhof 17

3090 Overijse

02 785 33 31

dieter.vanderhaeghe@overijse.be

 

Taken: De algemeen directeur coördineert de organisatie en de werking van de diensten, heeft de algemene leiding over het personeel van zowel gemeente als OCMW en adviseert het bestuur bij het nemen van beleidsbeslissingen.

Contact

Gerelateerde inhoud