Gemeente Overijse

Agenda gemeenteraadscommissie 7 november 2017

 

OPENBARE ZITTING 

  1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraadscommissie voor intergemeentelijke samenwerking en IVA van 11 mei 2017 (GR-commissie/2017/0006)
  2. Kennisneming van de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2017 houdende de vervanging van een bestuurder in de raad van bestuur en van de vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Interrand tot het einde van de legislatuur 2013-2018 (GR-commissie/2017/0008)
  3. Advies inzake de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Interrand: algemene vergadering op 6 december 2017 (GR-commissie/2017/0013)
  4. Advies inzake de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Interrand: jaarverslag 2016 (GR-commissie/2017/0014)
  5. Advies inzake de opdrachthoudende vereniging Iverlek: algemene vergadering in buitengewone zitting op 15 december 2017 (GR-commissie/2017/0007)
  6. Advies inzake de opdrachthoudende vereniging Iverlek: activiteitenverslag 2016 en financieel verslag 2016 (samen het jaarverslag 2016) (GR-commissie/2017/0010)
  7. Advies inzake de dienstverlenende vereniging Finilek: buitengewone algemene vergadering op 15 december 2017 (GR-commissie/2017/0009)
  8. Advies inzake de dienstverlenende vereniging Finilek: jaarverslag 2016 (GR-commissie/2017/0011)
  9. Advies inzake de dienstverlenende vereniging Haviland Intercommunale: buitengewone algemene vergadering op 13 december 2017 (GR-commissie/2017/0015)
  10. Advies inzake de dienstverlenende vereniging Haviland: jaarverslag 2016 (GR-commissie/2017/0005)

Contact