Gemeente Overijse

Agenda gemeenteraadscommissie 8 mei 2018

OPENBARE ZITTINGĀ 

  1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraadscommissie voor intergemeentelijke samenwerking en IVA van 7 november 2017 (GR-commissie/2017/0016)
  2. Advies inzake de opdrachthoudende vereniging Iverlek: algemene vergadering tevens jaarvergadering op 15 juni 2018 (GR-commissie/2018/0001)
  3. Advies inzake de dienstverlenende vereniging Haviland Intercommunale: statutaire gewone algemene vergadering op 20 juni 2018 (GR-commissie/2018/0000)
  4. Advies inzake de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Interrand: algemene vergadering op 27 juni 2018 (GR-commissie/2018/0002)

Contact