Gemeente Overijse

Openbare onderzoeken

Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) 11 Toeristisch-recreatieve poort Jezus-Eik
Onderzoek tot milieueffectrapportage (MER) – plan-MERplicht

 

In het kader van de opmaak van het RUP 11 Toeristisch-recreatieve poort Jezus-Eik diende een onderzoek te gebeuren of de opmaak van dit RUP al dan niet MER-plichtig is.

De gemeente voerde dit onderzoek, in samenwerking met het studiebureau van het RUP, Buur cvba. Uit dit onderzoek en uit de verschillende ingediende adviezen bleek dat het RUP geen aanzienlijke milieugevolgen heeft.

Op 3 februari 2017 besliste de dienst MER (MilieuEffectRapportagebeheer) van de Vlaamse overheid dat het RUP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is.

 

Je kan de beslissing en de screeningsnota hier raadplegen.  Je kan de documenten ook inkijken op de dienst Ruimtelijke Ordening in het administratief centrum De Vuurmolen (Begijnhof 17 te 3090 Overijse), elke werkdag van 8 tot 12 uur, op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur en op maandagavond van 17.30 tot 19.30 uur.