Gemeente Overijse

Navigatie

Overzicht openbare onderzoeken

Bij een omgevingsvergunningsaanvraag vindt er eerst een openbaar onderzoek plaats. In deze periode van 30 kalenderdagen hebben alle belanghebbenden de mogelijkheid een bezwaar tegen de vergunningsaanvraag in te dienen. Daarom wordt een officieel bericht van bekendmaking ter plaatse aangeplakt, gepubliceerd op deze website en ligt het aanvraagdossier ter inzage bij de Omgevingsdienst.

 

Openbaar onderzoekPeriodePublicatie website
Openbaar onderzoek RUP 12 - Varenslaan -

16/10/2020

22/12/2020

Openbaar onderzoek Bredestraat - Hof Ten Put19/10/2020 - 17/11/2020
Openbaar onderzoek Gebr. Danhieuxstraat 419/10/2020 - 17/11/2020
Openbaar onderzoek Ballingstraat 11318/10/2020 - 16/11/2020
Openbaar onderzoek fietsvoorziening Jezus-Eik12/10/2020 - 10/11/2020
Openbaar onderzoek Grotstraat Nijvelsebaan

12/10/2020 - 10/11/2020

Openbaar onderzoek Terhulpensesteenweg

07/10/2020 -

08/11/2020

Openbaar onderzoek Brusselsesteenweg 41923/09/2020 -
30/10/2020