Gemeente Overijse

Belastingen en retributies

Belastingen

 

(GR = Gemeenteraad)

 

Datum besluitOnderwerpDatum publicatie website
GR 17/12/13Milieubelastingreglement 2014-201924/12/13

GR 19/12/17

Belastingreglement 2018-2019 op de opcentiemen op de onroerende voorheffing15/01/18

GR 17/12/13

Belastingreglement 2014-2019 aanvullende belasting op de personenbelasting24/12/13
GR 17/12/13Belastingreglement 2014-2019 op het parkeren in een blauwe zone en op het parkeren waar door middel van verkeersborden een maximale parkeerduur wordt opgelegd24/12/13
GR 17/12/13Belastingreglement 2014-2019 op niet-bebouwde percelen begrepen in een niet-vervallen verkaveling24/12/13
GR 17/12/13Belastingreglement 2014-2019 op kamperen24/12/13

GR 17/12/13

Belastingreglement 2014 - 2019 op het weghalen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, in niet-reglementaire recipiënten of op niet-reglementaire wijze24/12/13

GR 17/12/13

Belastingreglement 2014-2019 op ontgravingen24/12/13

GR 17/12/13

Belastingreglement 2014-2019 op hinderlijke inrichtingen24/12/13
GR 17/12/13Belastingreglement 2014 - 2019 op de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen en de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium of urnengraf24/12/13
GR 17/12/13Belastingreglement 2014-2019 op tweede verblijven24/12/13
GR 17/12/13Belastingreglement 2014-2019 op rijpaarden en pony's24/12/13
GR 17/12/13Belastingreglement 2014-2019 op honden24/12/13

GR 17/12/13

Belastingreglement 2014-2019 op dansgelegenheden24/12/13

GR 17/12/13

Belastingreglement 2014-2019 op bouwen en verbouwen24/12/13

GR 17/12/13

Belastingreglement 2014-2019 op privé-zwembaden24/12/13

GR 17/12/13

Belastingreglement 2014-2019 op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter24/12/13

GR 17/12/13

Belastingreglement 2014-2019 op de aanvraag van milieu- en bouwvergunningen24/12/13

GR 21/01/14

Belastingreglement 2014-2019 voor het verlenen van een toegangskaart voor het recyclagepark27/10/14

GR 19/04/16

Belastingreglement 2016-2019 leegstandsheffing op gebouwen en woningen04/10/16

GR 19/12/17

Belastingreglement 2018-2019 op het gebruik van het recyclagepark15/01/18

GR 30/01/2018

Belastingreglement 2018-2019 op de aanvraag van omgevingsvergunningen14/02/18

GR 24/04/2018

Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken03/05/2018

 

 

Retributies

 

 

Datum besluitOnderwerpDatum publicatie website

GR 22/06/04

Retributiereglement tarieven voor grafconcessies28/06/04

GR 27/02/07

Retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van de donderdagse markt08/03/07

GR 26/06/08

Retributiereglement op de tijdelijke privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte07/07/08

GR 26/04/11

Retributiereglement voor het uitvoeren van werken voor derden04/10/16

GR 17/12/13

Retributiereglement op de diverse ophalingen van afval op aanvraag24/12/13

GR 29/11/16

Retributiereglement 2017-2019 op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein03/01/17

GR 20/12/16

Retributiereglement op het afleveren van huisvuilzakken29/12/16

GR 20/12/16

Retributiereglement op het gratis ter beschikking stellen van restafvalzakken29/12/16

GR 21/02/17

Retributiereglement ter inning van ontvangsten Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) en speelpleinwerking28/02/17

GR 19/06/18

Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur en aanverwante dienstverlening03/07/18

Contact