Gemeente Overijse

[Overige] reglementen en verordeningen

Reglementen en verordeningen Gemeenteraad (GR) - College van burgemeester en schepenen (CBS) - Burgemeester (B)

 

Datum besluitOnderwerpDatum publicatie website

GR 21/02/17

Huishoudelijk reglement van het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) Overijse28/02/2017

GR 20/04/17

Reglement tot goedkeuring van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen met ingang op 1 januari 201804/05/2017

GR 20/04/17

Reglement gemeentelijke ondersteuning bij de organisatie van openbare activiteiten in Overijse04/05/2017

CBS 20/06/2017

Reglement verkiezing Druivenambassadeur Druivenfeesten 201720/06/2017

Contact