Gemeente Overijse

[Overige] reglementen en verordeningen

Reglementen en verordeningen Gemeenteraad (GR) - College van burgemeester en schepenen (CBS) - Burgemeester (B)

 

Datum besluitOnderwerpDatum publicatie website

GR 21/02/17

Huishoudelijk reglement van het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) Overijse28/02/2017

GR 20/04/17

Reglement tot goedkeuring van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen met ingang op 1 januari 201804/05/2017

GR 28/11/17

Reglement renovatie handelspanden voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 202001/12/2017

GR 27/02/18

Reglement gemeentelijke ondersteuning bij de organisatie van openbare activiteiten in Overijse12/03/2018

GR 19/06/18

Huishoudelijk reglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur en aanverwante dienstverlening03/07/2018

GR 19/06/18

Reglement van de openbare bibliotheek03/07/2018

GR 19/06/18

Reglement voor een geschenkbon

03/07/2018

GR 18/12/18

Milieupremiereglement

27/12/2018

GR 17/12/19

Huishoudelijk reglement gemeenteraad24/12/2019

GR 21/05/19

Deontologische code gemeenteraad08/07/2019

GR 17/12/19

Huishoudelijk reglement OCMW-raad24/12/2019

CBS 25/06/19

Huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen08/07/2019
GR 17/12/19Reglement omtrent premie ter aanmoediging van de beveiliging van woningen tegen inbraak02/01/2020
GR 17/12/19Beheersovereenkomst patrimonium betreffende de integratie van gemeente en OCMW07/01/2020
GR 23/06/20Subsidiereglement gemeenschapsvormende initiatieven (reglement Applaus!toelagen)02/07/2020
GR 23/06/20Reglement cameratoezicht door middel van tijdelijke vaste bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein 02/07/2020

Contact