Gemeente Overijse

Retributiereglement Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost

Elk brandweerkorps had vroeger zijn eigen retributiereglement voor het factureren van prestaties. Deze verschilden vaak grondig van elkaar. Eén van de eerste beslissingen van de nieuwe hulpverleningszone was een eengemaakt retributiereglement. Zo werden retributies vastgesteld voor het uitvoeren van interventies en preventieopdrachten.


Het volledige reglement is vormgegeven in het Koninklijk Besluit van 25 april 2007: 'Vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn.'


Volgende opdrachten worden gratis uitgevoerd door de hulpdiensten:

  1. De interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing
  2. De technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden
  3. Bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen

De volledige lijst is opgesomd in het hierboven vermelde koninklijk besluit. In andere gevallen - bijvoorbeeld bij het opruimen van milieuverontreiniging, het reinigen van een wegdek, kwaadwillige oproepen,… - worden de prestaties wel gefactureerd. Hiervoor werden uurtarieven vastgelegd voor de inzet van brandweerpersoneel en het materieel.


Voor het vervoer met de ziekenwagen verandert er niets. Hiervoor gelden de wettelijke tarieven, vastgelegd door de federale overheidsdienst Volksgezondheid.
In de Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant wordt ook een retributie geheven op sommige, door de zone uitgevoerde brandpreventieopdrachten. Onder brandpreventieopdrachten wordt verstaan de schriftelijke adviesverleningen en controlebezoeken die het voorkomen van brand betreffen. Deze opdrachten worden uitgevoerd door officieren en onderofficieren en het daartoe bevoegde personeel van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant.

 

Retributiereglement: