Gemeente Overijse

Proefopstelling tegen het sluipverkeer rondom de Speelberg

02-10
Proefopstelling tegen het sluipverkeer rondom de Speelberg

Om de verkeersleefbaarheid in onze groene gemeente te verbeteren, zet de gemeente hard in op acties tegen sluipverkeer.

Om het sluipverkeer dat via de Speelberg en de Hagaard richting Brussel rijdt tegen te houden, wordt daarom vanaf 18 oktober een proefopstelling ingesteld. 

Wat houdt de proefopstelling precies in?

Tussen 7 u en 9 u (tijdens de ochtendspits) zorgen enkele ingrepen ervoor dat het sluipverkeer niet langer de Speelberg kan afdalen. Op andere momenten van de dag geldt deze nieuwe verkeerssituatie niet in deze straten.
  o Een eerste knip ligt tussen de Bredestraat en de Regenmeuterlaan. Je kan enkel nog via de steenweg richting centrum rijden.
  o Een tweede knip wordt gemaakt in de Kerkeweg. Tot aan Hof ten Put kan hier enkel eenrichtingsverkeer doorrijden richting

  Bredestraat.
De hele dag door:
  o Tussen de Heurkstraat en de Speelberg wordt de Dwarsstraat afgesloten. Daar kan je in geen van beide richtingen door.
  o De Heurkstraat wordt enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

 

De nieuwe verkeerssituatie zal tijdens de duur van de proefopstelling duidelijk aangegeven zijn op digitale borden. Die zijn afgestemd op de beperkte uren van de opstelling.

Na 6 maanden wordt deze proefopstelling geëvalueerd en wordt bekeken of de proefopstelling bijgestuurd moet worden of definitief van kracht gaat. We hechten hierbij veel belang aan inspraak van de bewoners.