Gemeente Overijse

Boetes aan proefopstelling Speelberg

17-11
Boetes aan proefopstelling Speelberg

In de week van 20 november zal de politie regelmatige controles uitvoeren tussen 7 en 9 uur aan de proefopstelling Speelberg met behulp van een ANPR-camera. 

Om het sluipverkeer dat via de Speelberg en de Hagaard richting Brussel rijdt tegen te houden, werd vanaf 18 oktober een proefopstelling ingesteld. 

Vanaf 26 oktober zal de politie repressief optreden. In de week van 20 november zullen er regelmatige controles volgen tussen 7 uur en 9 uur met behulp van een ANPR-camera. De boetes om tegen het éénrichtingsverkeer in te rijden bedragen 174 euro.

 

Wat houdt de proefopstelling precies in?

Tussen 7 u en 9 u (tijdens de ochtendspits) zorgen enkele ingrepen ervoor dat het sluipverkeer niet langer de Speelberg kan afdalen. Op andere momenten van de dag geldt deze nieuwe verkeerssituatie niet in deze straten.
  o Een eerste knip ligt tussen de Bredestraat en de Regenmeuterlaan. Je kan enkel nog via de steenweg richting centrum rijden.
  o Een tweede knip wordt gemaakt in de Kerkeweg. Tot aan Hof ten Put kan hier enkel eenrichtingsverkeer doorrijden richting

  Bredestraat.
De hele dag door:
  o Tussen de Heurkstraat en de Speelberg wordt de Dwarsstraat afgesloten. Daar kan je in geen van beide richtingen door.
  o De Heurkstraat wordt enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

 

De nieuwe verkeerssituatie zal tijdens de duur van de proefopstelling duidelijk aangegeven zijn op digitale borden. Die zijn afgestemd op de beperkte uren van de opstelling.

 

Evaluatie

De proefopstelling duurt 6 maanden en wordt halfweg geëvalueerd. We hechten hierbij veel belang aan inspraak van de bewoners. Hou onze website en facebookpagina in de gaten om te zien hoe je je mening kan geven.